BELEDİYE GELİRLERİ

İşgal Harcı Nedir?

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52 nci maddesinde, belediye sınırları içinde bulunan; pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından satış yapmak, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesinin, işgal harcına tabi olacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 57 nci maddesinde de, “İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, işgal harcı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişilerce makbuz karşılığında tahsil edilen bir harçtır.

28.01.2019

vergidosyasi.com

10 replies »

  1. Şadiye Hanım, söz konusu pazar yeri size tahsis edildiği için kullanıp kullanmanızın önemi yok. Belediye işgal harcını tahakkuk ettirir ve sizden talep eder. Bu yerden gelir elde edip etmediğinizin önemi yok. Gelir elde etmeniz durumunda Gelir Vergisi Kanunu hükümleri devreye girer. Kanaatim, ödediğiniz paranın iadesini talep etmenizde bir engel yok ama hukuken geri alma ihtimalinizi düşük görüyorum.

  2. Merhaba. 2017 tarihinde bir Pazar yeri aldım. Ancak bu yeri bu tarihe kadar hiç bir şekilde kullanmadım, kiraya vermedim , gelir elde etmedim. Vergi dairesinden şahsıma gelen telefon üzerine kapatmak üzere belediyeye gittim. 2017-2022 tarihe kadar işgal harcı (6.000,00tl ) ödemem gerektiği söylendi ve ödedim. Hiç bir şekilde kullanmadığım, gelir elde etmediğim bu Pazar yeri için haksız yere ödediğim paranın iadesini talep edebilirmiyim?

  3. Merhabalar, işgal harcı için işyerinizin bulunduğu ilçe belediyesi gelir müdürlüğü(şefliği) ile iletişime geçerek, onların yönlendirmesine göre gerekli işlemleri yapabileceğinizi düşünüyorum. Belediye, işgal harcı yanında, ilgili yerin yaya geçiş ve diğer kullanım durumlarını da dikkate alacaktır. İşgal harcını ödemek veya bu yönde talepte bulunmak belediyeden otomatik olarak olumlu yanıt alınacağı anlamına gelmemektedir. Selam ve saygılar.

  4. KAFENİN ÖNÜNE MASA SANDALYE ATMAK İSTİYORUZ. NEREDEN İZİN ALMAK GEREKİYOR ? ÜCRETİ NEYSE VERİRİZ SORUN DEĞİL AMA BİR YERE BAŞVURACAKSAK SÜREÇ NASIL İŞLİYOR BİLMEK İSTİYORUM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

  5. 15 Günlük süre geçirilmiş ise artık başvurabileceğiniz hiçbir hukuki yol kalmamıştır. Ödeme yapmanız gerekir. Yapmazsanız alacaklının haciz ve diğer cebri icra hükümlerini uygulaması mümkün hale gelmiştir.

  6. kolay gelsin işgaliye için ödeme emri geldi fakat 15 günlük süre geçti ve ödeme de yapmadım nasıl bir yol izlemem gerekir. teşekkürler

  7. İşgal Harcı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiştir. Belediye Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanunda yer alan usullere göre söz konusu işgal harcını ve zamanında ödenmemişse faiz veya gecikme zammını talep eder ve tahsil için icrai işlemlere girişebilir. Burada önemli bir konu zamanaşımı konusu. Vergi Usul Kanununda zamanaşımı beş yıl. Bu durumda belediyenin harca ilişkin borcu tebliğ tarihi önem kazanıyor. Ayrıca söz konusu işgal harcı borçları için ödeme emri tebligatı yapılıp yapılmadığı önemli. Yapıldı ise 15 günlük sürede borçla ilgili ödeme emrine itiraz etmez iseniz, borç ve faizi kesinleşir. Bu nedenle, belediyenin yaptığı işlemin aşamalarını bilmek, yapılan işlemde usule ve zamanaşımına ilişkin bir eksiklik olup olmadığına bakmak, eğer ödeme emri aşamasına gelmiş ise 15 günlük hak düşürücü süreyi geçirmeden gerekli itirazları yapmak gerekiyor. Kolay gelsin. Selamlar.

  8. 2011 yılından bu yana üyelerimiz belediyeye işgaliye borcunu ödememişler ve bugün itibari ile her üyemize 16 ile 6 bin tl faizli borç çıkmaktadır. belediyenin faiz silme yetkisi ve bunu tahsil yetkisi varmıdır.
    bize nasıl yardımcı olursunuz teşekkür ederim.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.