BELEDİYE GELİRLERİ

Belediyelerin Tahsil Ettiği Harçlar

Türkiye’de belediyelerin tahsil ettiği yerel harçlar

 • İşgal Harcı,
 • Tatil Günleri Çalışma Harcı,
 • Kaynak Suları Harcı,
 • Tellallık Harcı,
 • İşyeri Açma İzin Harcı,
 • Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
 • Sağlık Belgesi Harcı,
 • Hayvan Kesimi Muayene ve Denetim Harcı,
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,
 • Bina İnşaat Harcı,
 • Kayıt ve Suret Harcı,
 • İmar ile İlgili Harçlar
  • Parselasyon Harcı,
  • İfraz ve Tevhit Harcı,
  • Plan ve Proje Tasdik Harcı,
  • Yapı Kullanma İzni Harcı,
  • Zemin Açma İzni Harcı,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.