KAVRAMLAR

Peştamallık Nedir?

Doğru yazımı Peştamallık olan kavram, çoğu kez yanlış bir şekilde peştemallık olarak yazılmaktadır. 

Peştamallık uygulamada, şerefiye veya hava parası olarak da adlandırılmakta olup, bir ticari işletmenin devri sırasında, o işletmenin aktifinde bulunan emtia ve demirbaş eşyalarının gerçek değerlerinden başka, o işletmenin bulunduğu yerin önemi, piyasada oluşturduğu haklı şöhret ve ticari itibar, müşteri kitlesinin büyüklüğü, hatta faaliyet gösterdiği sektörde “monopol” durumuna girmiş olması ve benzeri diğer nedenlerden dolayı bilanço değerlerine ilave olarak sahip olunan değeri ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile peştamallık, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farktır. (1)

Şerefiye ya da peştamallıklarda itfa (amortisman) söz konusu mudur? Peştamallık veya şerefiyelerde itfa süresi kaç yıldır?

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan amortismana tabi mallar listesinde peştamallık (şerefiye) için beş (5) yıllık bir faydalı ömür tayin edilmiştir. 

 

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.