KATMA DEĞER VERGİSİ

Oyun salonunda verilen hizmet ve yapılan yiyecek-içecek satışlarında KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı: 26696128-130[28-2018/6]-E.46910  24.09.2018

Konu: Oyun salonunda yapılan satışlarda KDV oranı

İlgi: 29.03.2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, işletmenizin oyun (playstation) salonu bölümünde verilen oyun hizmetinin yanı sıra; kutu meşrubat, paket çikolata, kek, gofret gibi hazır gıda ürünlerinin satışının da yapıldığı belirtilerek; bu mal ve hizmetlere uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK Eki (II) sayılı listenin (A) Bölümünde % 8 KDV oranına tabi tutulan gıda maddelerine yer verilmiştir.

Buna göre;

Sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan oyun hizmetinin genel oranda (% 18),
Bu hizmetin zorunlu bir unsuru niteliğinde olmayan yiyecek ve içecek teslimlerinin ise aynı BKK Eki (II) sayılı listenin (A) Bölümünde yer alması kaydıyla % 8 oranında
KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

3 replies »

  1. VİMER alo 189’u arayın. Gerekirse araştırıp durumunuza uygun cevap dönüyorlar. Hem de Gelir İdaresinden cevap aldığınız için daha güvenilir bir cevap olur. Selam ve Saygılar

  2. Playstation oyun salonunda meşrubat ve bisküvi gofret hazır gıda sata bilmem için ne yapmam gerekir.

    Nacem oyun salonu olduğu için mal alıp satabilir miyim

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.