GUNCEL

KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARINI SİLEN TORBA KANUN YÜRÜRLÜKTE

NOT: KÖPRÜ GEÇİŞ CEZALARININ GERİ ALINMASI VE İADE TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ. 

Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 sayılı Kanun 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Torba Kanunda pek çok farklı konuya ilişkin düzenleme mevcut. Bunlardan birisi de köprü geçişleri nedeniyle kesilen cezaların silinmesi, red ve iadesine ilişkindir.

Torba Kanunun 15 inci maddesi ile 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde (Geçici madde 5) eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre;

“1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

Söz konusu düzenlemeden yararlanmak için cezaya muhatap olanlardan cezayı ödeyenlerin iade işlemi için önlerinde iki aylık süre bulunmaktadır. Bu konuda Genel Tebliği ile başvuru usul ve esaslarının kamuoyu ile paylaşılması söz konusu olacaktır. Söz konusu tebliğde başvuru dilekçe örneği, istenilen bilgi ve belgelere ulaşmak mümkün olacaktır.

12.06.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

4 replies »

  1. Murat Bey bu konuda yakında Gelir İdaresi Başkanlığı önceki köprü cezalarını silen ve iadesini öngören yasa sonrasında olduğu gibi bir tebliğ yayımlayacaktır. Söz konusu tebliğde iade için başvurulacak vergi dairesi ve iade dilekçesi örneği de yer alacaktır. Daha önceki tebliğ ve dilekçe örneği aşağıdaki yazıda. https://vergidosyasi.com/2019/01/01/kopru-gecisleri-nedeniyle-kesilen-idari-para-cezalarinin-iptali-ve-odenen-cezalarin-iadesine-iliskin-talep-dilekcesi/

  2. Merhaba ödeme yaptım nasıl geri alabiliriz yardımcı olabilir misiniz

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.