BÜTÇE

Kamu Sektörü ve Genel Yönetim Sektörü Nedir?

Ulusal ekonomi; kamu sektörü, hane halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşmaktadır.

ulusal ekonomi kamu ekonomisi genel yönetim hane halkı şema

Kaynak: 2017 Yılı Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistik Analiz Raporu

genel yönetim sektörünün kapsamı.PNG

 

Kamu sektörü, kamu şirketleri ve genel yönetim sektörünü kapsamaktadır. Kamu şirketleri mali ve mali olmayan şirketler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Uluslararası kriterlere göre; mali olmayan şirketler, piyasa için mal veya mali olmayan hizmet üretimine katılan yerleşik kurumsal birimlerden; mali şirketler ise, sigorta ve emeklilik fonu hizmetlerinin verilmesi de dâhil olmak üzere mali hizmetlerin sağlanmasına katkıda bulunan yerleşik şirketlerden oluşmaktadır.

Genel yönetim sektörü, devletin fonksiyonlarını yerine getiren, yerleşik kurumsal birimleri kapsamaktadır.

Kamu idareleri tarafından denetlenmeyen, hane halkına ücretsiz ya da ekonomik olarak önemsiz olan fiyatlarla mal ve hizmet sunan, meslek veya öğrenim dernekleri, siyasi partiler, sendikalar, tüketici birlikleri, kültürel, eğlence veya spor kulüpleri gibi kuruluşlar hane halkına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak değerlendirilmektedir.

genel yönetim sektörü kurum sayıları dağılımı

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.