BÜTÇE

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ GÜNCEL LİSTE

Ek 1: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 5018 sayılı Kanuna ekli listedir.)

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
3) Anayasa Mahkemesi
4) Yargıtay
5) Danıştay
6) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
7) Sayıştay
8) Adalet Bakanlığı
9) Millî Savunma Bakanlığı
10) İçişleri Bakanlığı
11) Dışişleri Bakanlığı
12) Hazine ve Maliye Bakanlığı
13) Millî Eğitim Bakanlığı
14) Sağlık Bakanlığı
15)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
16) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
17) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
18) Kültür ve Turizm Bakanlığı
19) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
20) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
21) Ticaret Bakanlığı
22) Gençlik ve Spor Bakanlığı
23) Tarım ve Orman Bakanlığı
24) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
25) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
26) Jandarma Genel Komutanlığı
27)Sahil Güvenlik Komutanlığı
28)Emniyet Genel Müdürlüğü
29)Diyanet İşleri Başkanlığı
30)Devlet Personel Başkanlığı
31)Türkiye İstatistik Kurumu
32)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
33)Gelir İdaresi Başkanlığı
34)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
35)Meteoroloji Genel Müdürlüğü
36)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
37)Avrupa Birliği Başkanlığı
38)Devlet Arşivleri Başkanlığı
39)İletişim Başkanlığı
40)Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
41)Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2019 YILI HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN LİSTESİ (5018 SAYILI KANUNA EKLİ LİSTE) AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR:

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi
2) Cumhurbaşkanlığı
4) Anayasa Mahkemesi
5) Yargıtay
6) Danıştay
7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
8) Sayıştay
9) Adalet Bakanlığı
10) Millî Savunma Bakanlığı
11) İçişleri Bakanlığı
12) Dışişleri Bakanlığı
13) Hazine ve Maliye Bakanlığı
14) Millî Eğitim Bakanlığı
16) Sağlık Bakanlığı
17)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
19) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
22) Kültür ve Turizm Bakanlığı
26) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
28) Ticaret Bakanlığı
29) Gençlik ve Spor Bakanlığı
30) Tarım ve Orman Bakanlığı
34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
35) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı
36) Jandarma Genel Komutanlığı
37) Sahil Güvenlik Komutanlığı
38) Emniyet Genel Müdürlüğü
39) Diyanet İşleri Başkanlığı
44) Devlet Personel Başkanlığı
45) Türkiye İstatistik Kurumu
46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
47) Gelir İdaresi Başkanlığı
49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü
55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
56) Avrupa Birliği Başkanlığı
57) Devlet Arşivleri Başkanlığı
58) İletişim Başkanlığı
59) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
60) Strateji ve Bütçe Başkanlığı

 

 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.