MTV

ARAÇLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI VE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Hurdaya çıkarılan araçların trafik tescilden silinme ve motorlu taşıtlar vergisi kapsamından çıkarılması konusunda öncelikle bakılması gereken mevzuat Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesidir.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde araçların hurdaya çıkarılması süreci düzenlenmiştir. Buna göre, ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçlar; sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, muayeneye tabi tutulmadan; ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde, müracaat tarihi itibariyle herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda hurdaya çıkarılır.

Hurdaya çıkarılacak araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

Araca ait tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. “Hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine verilen araç tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

Hurdaya ayrılmış araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları ancak bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

Hurdaya ayrılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

Bir araca ait tescil bilgilerinin, çalıntı bir araç üzerinde kullanıldığının tespiti üzerine çalınan aracın hak sahibine iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanılan bu aracın fiziki olarak bir kısmının veya tamamının bulunamaması halinde, sahiplerinin olayı belgeleyen ilgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge ile müracaatı üzerine, bilgileri kullanılan bu araç durumun tespit tarihi itibariyle yukarıda yer alan süreç uygulanarak hurdaya çıkarılır.

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca hurdaya çıkarılan aracın trafik kaydı silinmekte ve bu silinme işlemi tarihi itibariyle MTV mükellefiyeti son bulmaktadır. Hurdaya ayrılmış aracın tekrar trafiğe tescil işlemi söz konusu olmadığı için bu araçlar için yeniden MTV yükümlülüğünün doğması söz konusu değildir.

23.07.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

25 replies »

 1. Merhaba.
  Dedem 80’li yıllarda minibüsünü satmış. Sonrasında vefat etmiş. 2020 yılından sonra tüm mirasçılara mtv borcu gelmeye başladı.
  Minibüsü bulamıyoruz.bunu nasıl üstümüzden düşüreceğiz. Nasıl hurdaya ayırabiliriz. Trafikten men edebiliriz.

 2. Merhabalar , 2016 yılında üzerine kayıtlı 2007 model motorsikleti trafik tescilden gerekli belgeleri vererek trafikten çektim vergi çıkmıyor fakat e devlette üzerime kayitli görünüyor bunun için ne yapmalıyım teşekkürler.

 3. Merhaba 2012 yılında adıma kayıtlı 1977 model araç vardı arkadaşımındı ve hurdaya ayırdı aracı ama e devlette hala adıma kayıtlı görünüyor oradan o kaydı kaldırmak için ne yapmam gerekiyor

 4. Aynı zamanda tekrardan engelli aracı alabiliyor muyum birde kendim Pertek atarken vergi dairesine kaln otvyi oduyormuyum

 5. Merhaba engelli aracımla kaza yaptım araç kullanılmaz halde kokumdan bende olay yerinden kaçtım polis olay yerine geliyor şoförün kaçtığı tutuyor bu olayı kasko sigorta ödemiyor aracı ben kendim hurdaya yada perte cikarabilirmiyim nasıl yol izlemem gerekiyor teşekkürler

 6. Aracının ruhsatı kayıp ne yapmam lazım çalışmadığı
  Yılların vergisi sigortasını ödemem gerekirmi toplam
  Ne kadara maal olur araç hurda vaziyette hususi otomobil

 7. Taşıtın hurdaya çıkması tek başına yetmiyor. Trafik tescilden düşürmeniz gerekiyor. Bu işlemi geciktirmeden yapın. Yoksa her dönem MTV tutarları borç hanesine yazılmaya devam eder. Vergi affı birikmiş borçların yapılandırılmasında işinize yarayacak bir konu. Şu aşamada önemli olan, mevcut borcun üzerine daha fazla borç binmemesi. Bunun yolu da aracın trafik sicilden sildirilmesidir.

 8. Dedemin kamyonu hurdaya çıkmış fakat taşı vergisi çıkıyor trafik şubede hurdaya çıktığı gözükmüyor borcu nasıl silderebiliriz trafik teki memur vergi affı çıkabilir bekleyin diyor maliyete yapılan bir bildirim varsa ordan belge alıp trafiğe götürebilirmiyiz

 9. Yazımızda belirttiğimiz ilgili mevzuat çerçevesinde trafik sicilden hurda olma nedeniyle kaydı silinmediği sürece MTV her yıl tahakkuk eder ve ödemek zorunda kalırsınız. Usulüne uygun şekilde trafik tescilden silinmesi için gerekli işlemleri gecikmeden gerçekleştirmenizde fayda var.

 10. Merhaba 91 model Fiat aracımızi hurdaya verdik . Yalnız emniyetten falan binislem yapmadık. Hala vergi borcu gözüküyor nasıl düşünebilirim.

 11. Hocam 2010 yılında kamyon kamyonetler ile ilgili hurda yasasi çıkmış ve ben babamın aracını işlemleri yapıp il özel idaresine teslim etmiştim.o tarihte ilgili yasada aracın vergi borcu varsa silinecegi belirtilmişti.aracı hurdaya verdim ancak şimdi yıllar sonra aracın kaydını silmedikleri gibi üzerine yıllardır mtv işlediğini öğrendim ve banka hesaplarıma ve aracıma e haciz geldiğini öğrendim.ne yapmalıyım ?

 12. Aracın yaşından dolayı hurdaya çıkması söz konusu değil. Pert bile olsa, çalınsa bile trafik sicilinde kayıtlı olduğu sürece MTV ödenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle araçla ilgili usulsüz bir işleme maruz kalıp kalmadığınızı öğrenmek için konuyu trafik sicilden sormanızı öneririm.

 13. Merhaba 2004 model aracım bu zamana kadar vergilerini düzenli ödedim ancak son dönem borcu çıkmıyor vergi kaydına ulaşılamadı yanıtını aşıyorum yaşından dolayı hurdaya yada vergiden muaf olmuş olabilir mi desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.

 14. Vergi idaresi, araç sicile kayıtlı olduğu dönemde kimin üzerinde ise o dönemin MTV’sini ilgiliden talep ediyor. Bu nedenle, hangi tarihte trafik tescilden silindiğine bakın. O tarihe kadar olan borcun araç üzerinde gözüken kişi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zamanaşımına uğramış olan borçları rıza ile ödemediğiniz sürece idare tahsile sizi zorlayamıyor. Bu hususa da ayrıca dikkat ediniz.

 15. Merhaba 15 yıl önce aldığım araç satış vermedim Arkadaşımdaydı e devletten silinmiş araç üzerime görünmüyor ama mtv borcu var e devlette görünüyor ne yapmam gerekiyor teşekkürler

 16. Arabanın plakasını verip vegi borcunu sildirdik şimdi biz bu aracı tekrardan trafiğe çıkara bilirmiyiz ve ya başkasına sata bilirmiyiz

 17. Merhaba ,
  Rahmetli babamın üzerine 96 model minibüs var 2008 den buyana MTV borcu var aracı hurdaya ayırmak isitiyorum .
  MTV borcunu ödemeden hurdaya ayrılabilir mi ne yapmalıyım

 18. Talepte bulunduğunuz kuruma 4982 sayılı KAnuna göre bilgi edinme hakkı kapsamında yapmış olduğunuz başvurunun sonucu hakkında bilgi verilmesi talebini içeren dilekçe ile başvurunuz. İlgili KAnun uyarınca (11. madde) ilgililerin 30 işgünü içinde size bilgi vermeleri zorunludur. Diğer hususla ilgili olarak VİMER ile (4440189) görüşmenizi tavsiye ederim. Selam ve saygılar.

 19. 1993 tescil tarihli ısuzu marka aracım var 12 yıldır hacizli. 1 yıl önce hacizli yakalamalı hak mahrumiyeti kaldırma isşleminin yapılması için baş vuru yaptım ancak cevap gelmedi. Bu başvurunun sonucunu nasıl öğrenebilirim? olumluysa son 1 yılın ( 1 yıl önce başvuru yapıtığımiçin) MTV borçları vergi dairesinden silinir mi? Ne yapmam gerekiyor?
  Teşekkür ederim.

 20. Aracımın servis taşıma yaşı dolduğu için hurdaya ayırmam gerek ama çalışmadığı yıllar için bandrol borcu var bu konuda ne yapmam gerek

 21. Karayolları Tarafik Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca aracın üzerinde haciz şerhi varsa hurdaya çıkarılamaz.

 22. 3 adet ara cim var hacizli 3 adet haciz var bunu hurdaya ayira bilirmiyim

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.