KAVRAMLAR

Yayılı Gider Vergileri Nedir?

Yayılı gider vergileri, verginin konusuna giren mal ve hizmetlerin fiyatı üzerinden üretim-tüketim zincirinin her aşamasında satış fiyatı üzerinden ayrı ayrı alınan vergilerdir. Bu yönü ile toplu gider vergilerinden ayrılır.

Yayılı gider vergileri vergi piramitleşmesine yol açan vergilerdir. Çünkü, yayılı gider vergilerinde her aşamada vergileme yapılır.  İlk üretim aşamasından itibaren alınmaya başlanan vergi müteakip aşamaların her birinde, daha önceki aşamalarda ödenmiş olan verginin malın fiyatına eklenmesi suretiyle bulunan satış fiyatı üzerinden hesaplanarak alınmaktadır. Dolayısıyla ürünün nihai tüketici veya kullanıcıya ulaşıncaya kadar her satış aşamasında vergilenmesi söz konusu olur. Bu ise vergi üzerinden yeniden vergi alınma sürecini beraberinde getirir.

Yayılı gider vergileri her aşamada alındığı için genellikle vergi oranları düşük olarak belirlenir.

10.08.2019

vergidosyasi.com

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.