BÜTÇE

MEMUR MAAŞ HESABINDA KULLANILAN BAZI VERİLER 2019 OCAK TEMMUZ

Memur maaş hesabında kullanılan bazı veriler 2019 yılı ocak ve temmuz dönemleri itibariyle aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Tablo: Memur Maaş Hesabında Kullanılan Veriler

 OCAK TEMMUZ
AYLIK KATSAYISI 0,130597 0,138459
YAN ÖDEME KATSAYISI 0,041416 0,043910
TABAN AYLIK KATSAYISI 2,044187 2,167248
TABAN AYLIĞI GÖSTERGESİ 1.000 1.000
KIDEM AYLIĞI GÖSTERGESİ  (1) 20-500 20-500
AİLE YARDIMI  (ÇOCUK) (TL) (2) (3) 32,65 34,61
AİLE YARDIMI (EŞ) (TL) (8) 278,69 295,47
DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ (11) 300 – 400 – 600 300 – 400 – 600
TAZMİNATLARIN EMEKLİ KESENEĞİNE YANSIMA ORANI (4) 0.55-2.55 0.55-2.55
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI (%)
   1- 5510 sayılı Kanuna göre 4/c kapsamında olanlar
     a) Prim kesintileri 5434 sayılı Kanuna göre yapılanlar
        – Sigortalı payı 16 16
        – İşveren Payı (5) 32 32
     b) Prim kesintileri 5510 sayılı Kanuna göre yapılanlar
        – Sigortalı payı 14 14
        – İşveren Payı 18,5 18,5
   2- 5510 sayılı Kanuna göre 4/a kapsamında olanlar
      – Sigortalı payı 14 14
      – İşveren Payı (10) 20,5 20,5
OYAK KESENEĞİ (%) 10 10
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ (%)
      İşçi Payı 1 1
      Kurum Payı 2 2
      Devlet  Payı 1 1
GELİR VERGİSİ ORANI (%) (7) 18.000 TL’ye kadar              %15
18.000 – 40.000 TL arası      %20
40.000 – 148.000 TL arası    %27
148.000 TL ve fazlası için   %35
SAKATLIK İNDİRİMİ (TL) (her yıl için) (9) Birinci derece engelliler için 1200 TL
İkinci derece engelliler için 650 TL
Üçüncü derece engelliler için 290 TL
BRÜT ASGARİ ÜCRET 2.558,40
NET  ASGARİ ÜCRET 2.020,90
KIDEM TAZMİNATI TAVANI (TL) (Her yıl için) (6) 6.017,60 6.379,86

(1) Hizmet yıllarına göre.
(2) 1 çocuk için.
(3) Aile yardımı ödeneğinde çocuklar için uygulanan 250 gösterge rakamı, 15/1/2005 tarihinden itibaren 0-6 yaş grubu çocuklar için %100 artırımlı uygulanmaktadır.
(4) Prim kesintileri 5434 sayılı Knuna göre yapılanlar için zam, tazminat ve benzeri ödemelerine karşılık olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının belirtilen orana tekabül eden miktarı prim kesintisi hesabında dikkate alınmaktadır. Buna göre anılan oranlar ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %240, 7600 (dahil)-8400 (hariç) arasında olanlarda %200, 6400 (dahil)-7600 (hariç) arasında olanlarda %180, 4800 (dahil)-6400 (hariç) arasında olanlarda %150, 3600 (dahil)-4800 (hariç) arasında olanlarda %130, 2200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %70 ve diğerlerinde ise %40 iken 22/8/2015 tarihli ve 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/9/2015 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu oranlar sırasıyla %255, %215, %195, %165, %145, %85 ve %55’e yükseltilmiştir.
(5) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup ve bu Kanun uyarınca da 4/c kapsamında olan personel için, sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerin SGK tarafından devralındığı tarihten itibaren, kurumlarınca ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.
(6) Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesi tutarıdır.
(7) Ücret gelirleri için vergi dilimi tutarları 1.1.2010 tarihinden itibaren 76.250 TL ye, 1.1.2011 tarihinden itibaren 80.000 TL ye, 1.1.2012 tarihinden itibaren 88.000 TL ye, 1.1.2013 tarihinden itibaren 94.000 TL’ye, 1.1.2014 tarihinden itibaren 97.000 TL’ye, 1.1.2015 tarihinden itibaren de 106.000 TL’ye yükseltilmiştir. Diğer gelirler için herhangi bir değişiklik olmamıştır.
(8) 1.1.2011 tarihinden itibaren 1500 gösterge rakamı 1823’e, 1.7.2011 tarihinden itibaren 1823 gösterge rakamı 2134’e yükseltilmiştir.
(9) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (Md.31/1): Çalışma gücünün %80’inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece sakat, çalışma gücünün %60’ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece sakat, çalışma gücünün %40’ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır.
(10) 10.1.2013 tarihli ve 6385 sayılı Kanun ile 1.9.2013 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca %1 ila %6,5 arasındaki kısa vadeli sigorta kolları oranları %2 olarak sabitlenmiştir.
(11) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 15/5/2015 tarihinden itibaren, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır.

 

Kaynak: HMB

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.