GELİR VERGİSİ

2020 Yılı Yemek Bedeli İstisna Tutarı

27.12.2019 tarih ve 30991 (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:310) ile yeniden değerleme oranındaki artışa paralel olarak had ve tutarlardaki artışlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2020 yılı için 23 TL olarak belirlenmiştir.

Firmaların ticket şeklinde çalışanlarına verirken esas alacağı günlük istisna tutarı 2020 için günlük 23 TL üzerinden hesaplanacaktır.

2019 yılında işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 19 TL idi. 

Eski yıl tutarları için TIKLAYINIZ. 

Söz konusu tutarın belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No.310) için TIKLAYINIZ.

 

28.12.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.