MUHASEBE AKADEMİ

1 OCAK 2020’DEN İTİBAREN KİRALANAN BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİNİN MUHASEBE KAYDI

BİNEK OTOMOBİL KİRALAMASINA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanunla binek otomobillerin giderlerine yönelik bir takım gider kısıtlamaları 01.01.2020’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kısıtlamalardan birisi de kiralanan binek otomobil giderlerine ilişkindir. Düzenleme binek otomobil muhasebe kayıtlarını daha karmaşık hale getirmiştir.

Binek otomobilleri için gider olarak dikkate alınabilecek kira tutarı 7194 sayılı Kanun ile 5.500 TL olarak belirlenmiştir. Aynı Kanunun geçici 91’inci madde hükmü gereği 5.500 TL’lik indirim konusu yapılabilecek tutar sınırı yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. Bu nedenle, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 yılında gider olarak dikkate alabilecekleri aylık kira bedeli tutarı 5.500 TL olacaktır.

Söz konusu kira tutarı 2021 yılı için 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobil için ödenen kira bedeli nasıl muhasebeleştirilecektir? Aşağıda binek otomobil kira giderinin muhasebeleştirilmesine ilişkin örnek sunulmuştur.

Örnek:  ( Bu Örnek TÜRMOB Sirküleri 2020/26‘dan alınmıştır.)
Soru: (X) Gıda Sanayi A.Ş. pazarlama elemanlarının kullanması amacıyla 1.2.2020 tarihinde (Y) Filo Kiralama Ltd. Şti.’den 2 yıllığına iki binek otomobili kiralamış olup; her bir aracın KDV hariç aylık kira bedeli olan 7.000 TL, 1.2.2020 tarihinde (Y) Filo Kiralama Ltd. Şti.’nin faturasına istinaden Şubat/2020 kira ödemesi olarak banka yoluyla ödenmiştir.

Çözüm: (X) Gıda Sanayi A.Ş. kiralama yoluyla edindiği binek otomobilinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmını gider olarak dikkate alabilecek olup araç başına ödenen kira giderinin 1.500 TL’lik kısmının KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) alt bendinde Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla (X) Gıda Sanayi A.Ş.’nin kiralama yoluyla edindiği binek otomobilleri için ödediği aylık kira bedeline ilişkin KDV tutarının, ödenen kira bedelinin KKEG olarak dikkate alınacak kısmının ödenen kira bedeline oranı dikkate alınmak suretiyle indirilecek KDV olarak dikkate alınmaması ve indirilemeyen bu KDV’nin de KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Buna göre, 2 adet binek otomobili için ödenen 14.000 TL’lik kira bedelinin 11.000 TL’lik (=5.500 TL * 2) kısmı gider olarak dikkate alınabilecek, kalan 3.000 TL ise KKEG olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca 14.000 TL’lik araç kira bedeli ile ilgili KDV tutarı olan 2.520 TL’nin 1.980 TL’si (=11.000 TL /14.000 TL * 2.520 TL) indirilecek KDV olarak dikkate alınacak, kalan 540 TL (= 2.520 TL – 1.980 TL) ise indirilecek KDV olarak dikkate alınmayacak ve KKEG olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. (Nazım hesap kayıtları yapılmamıştır.)

—————————— 01.02.2020 ——————————————

760 Pazarlama Sat. ve Dağ. Gid                                       11.000

191 İndirilecek KDV                                                                 1.980

689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (KKEG)      3.540

102 Bankalar                                                             16.520


BİNEK OTOMOBİL İÇİN YAPILAN AKARYAKIT VE BENZERİ GİDERLERİN MUHASEBE KAYDI

Binek otomobiller için yapılan (ister kiralık olsun ister aktifte kayıtlı) akaryakıt ve benzeri harcamaların ise %70 i gider olarak dikkate alınabilecektir.

Örnek: ABC Anonim şirketi kiralık olarak pazarlama departmanında kullandığı binek otomobil için 20.02.2020 tarihinde KDV hariç 500 TL gider yapmış, söz konusu gider aynı gün banka üzerinden ödenmiştir.

 • Akaryakıt gideri: 500 TL
 • Gider yazılabilecek tutar (500×0,70)=350 TL
 • KKEG (500×0,30)=150 TL
 • İndirilebilecek KDV (350×0,18)= 63 TL
 • KKEG’e isabet eden KDV (KKEG) (150×0,18)=27 TL

—————————————— 20.02.2020————————–

770 Genel Yönetim Giderleri                                         350

689 Diğer Olağındışı Gider ve Zararlar (KKEG)    177

191 İndirilecek KDV                                                          63

102 Bankalar                                          590


11 replies »

 1. MERHABA BABS NASIL OLACAK BU KAYITLARDA

 2. Araç kiralama ücreti peşin yapılması durumunda 12 aylık peşin ödeme ve faturalandırma nasıl muhasebeleştirilir?

 3. Birden Fazla Yılı Kapsayan Sözleşmeye Dayalı Kiralamalar Gider Kısıtlaması

  Kiralama giderlerine ilişkin aylık gider kısıtlamasının uygulanmasında, kira ödemesine tekabül eden ayın içinde bulunduğu yıl için tespit olunan tutar dikkate alınacaktır.

  Örnek 4: Eczacılık faaliyetinden dolayı ticari kazanç mükellefiyeti bulunan Bayan (B), 1/4/2020 tarihinde (Z) Filo Kiralama A.Ş.’den bir adet araç kiralamıştır. Kiralama sözleşmesine göre aracın aylık kiralama bedeli 6.000 TL olup, sözleşmenin süresi 2 yıldır ve kiralama bedeli 1/4/2020 tarihinde mükellef tarafından peşin olarak ödenmiştir.

  Buna göre Bayan (B), söz konusu araç için 2020 yılına tekabül eden aylık kiralama bedelinin azami 5.500 TL’sini kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapabilecektir. 2021 ve 2022 takvim yıllarına tekabül eden aylık kiralama bedellerinin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği azami tutarların tespitinde o yıllar için yeniden belirlenen tutarlar dikkate alınacaktır.

 4. BİNEK ARAÇLARDAKİ TÜM MASRAFLARDAMI BUNU YAPIYORUZ %70-%30 ‘U YOKSA AKÜ,LASTİK,ARABA YAĞ DEĞİŞİMİ,FİLTRE DEĞİŞİMİ,İŞÇİLİK BU GİDERLERİN TÜMÜNÜ MASRAFA ATABİLİYORMUYUZ

 5. Merhabalar. Vergi levhasında “arac kiralama” faaliyeti yazan şahıs firması,firmaya kayıtlıı fakat kullanım şekli “hususi-yolcu nakli”olan aracını kiraya verebilir mi?Yani kanuni olarak “KİRALIK ARAÇ” ibaresi ruhsatında olmalı mıdır?Vergilendirme nasıl olacaktır bu durumda?
  “..plakalı aracın kira bedeli” şeklinde faturalanması yeterli midir ve olası bir kaza anında aracın kiralık arac oldugunu kanıtlamak için aracın firmaya kayıtlı ,sözleşmeli şekilde kiracıya faturalanmış olması yeterli midir Bilgisi olan var mıdır ?
  Tesekkürler

 6. Merhabalar,

  kiralanan araçlarda kira fatura matrahı 6000 TL’nin altındaysa tümünü giderleştirebiliyoruz. Kiralama dışındaki diğer masrafların K.K.E.G. hesaplamasında yine 6000 TL. kriterine mi bakıyoruz? yani kiralanan araçların kiralama dışındaki tüm masraflarında 6000 TL. sınırına bakılmaksızın %70 giderleştirme yapacakmıyız?

  (örneğin : 3000 TL. ye 2.el araç kiraladık ve bu aracın yakıt hgs gibi masraflarına gider kısıtlaması yapacakmıyız?)

  Teşekkürler,

 7. Kiralama ve masrafları ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Kiralamada üst limit vardır. Masraflarda ise oransal kısıtlama. Oransal kısıtlama uygulaması açısından aracın kira bedelinin önemi yoktur, masraflar oransal olarak gider kısıtlamasına tabi olacaktır.

 8. Merhabalar, kolay gelsin. Rent a car için yakıt gideri %70 mi indirim yapabilir yoksa hepsini mi. Teşekkürler

 9. Sabri Bey merhabalar, binek araçlar için yapılan giderlerdeki kısıtlama açısından aracın rent a car dediğimiz kiralanmış araç olması veya işletmeye ait bir binek araç olması arasında tebliğde ayrım yapılmamıştır. Düzenlemenin genel amacı da dikkate alındığında rent a car şeklinde kiraladığınız araç için yapacağınız yakıt giderinin de ancak %70’ini gider yazabilirsiniz diye değerlendiriyorum.

Bir Cevap Yazın