BSMV

Döviz Satışlarında BSMV Beş Kat Artışla Binde 2’den Binde 10’a yükseldi.

NOT: 30 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Oran %1’den tekrar Binde 2’ye çekilmiştir. AYRINTIYI İÇEREN YAZIYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ:


24 Mayıs 2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergi oranı değiştirilmiştir.

Değişiklik ile kambiyo muamelelerinde (döviz alım satımına yetkili olanların satış işlemleri) banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı “binde 2“‘den “yüzde 1”e çıkarılmıştır. Böylece vergi oranında 5 katlık bir artış söz konusu olmuştur.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki gibidir:

kambiyo muamelelerinde döviz satışında bsmv oranı vergi oranını yüzde bire çıkaran CB kararı

Kambiyo BSMV oranı bir yılda nereden nereye geldi?

Döviz satış  işlemlerinde 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile 2008 yılında sıfıra indirilen, döviz satış tutarları üzerinden alınan binde bir oranındaki Banka ve ve Sigorta Muameleleri Vergisi 14 Mayıs 2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Mayıstan geçerli olmak üzere “binde bir” olarak tekrar uygulanmaya başlanmış idi.

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.11.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve anılan Kanunun 8 inci maddesi ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan kambiyo işlemleri üzerinden alınacak vergi oranına ilişkin oran ve yetki değişikliği yapılmıştı. Yapılan bu değişiklik ile 7 Aralık 2019’dan itibaren kambiyo işlemleri üzerinden “binde 1” olarak uygulanan vergi oranı “binde 2” olarak yeniden belirlenmiş ve Cumhurbaşkanına yeni oranı (binde 2) on katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Yukarıdaki düzenleme ile Cumhurbaşkanı bu yetkinin bir kısmını kullanmış oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı bu oranı binde 20’ye başka bir değişle yüzde 2’ye (%2) kadar (bu oran dahil) artırmaya yetkilidir.

Dolayısıyla son bir yıllık süre içinde kambiyo muameleleri üzerinden alınan BSMV binde sıfırdan binden 10’a yükselmiştir.

Yukarıdaki düzenlemenin anlamı,  döviz alım-satımı konusunda yetkilendirilmiş olanlarca (banka, özel yetkili müesseseler (döviz büfeleri)) yapılacak döviz satışı sırasında artık yüzde bir oranında BSMV tahsil edilecektir. Örneğin 10.000 TL karşılığı döviz alan bir vatandaş düzenleme öncesi 20 TL kambiyo işleminden kaynaklı BSMV öderken artık 100 TL ödeyecektir. 

Düzenlemenin BSMV gelir artışı yanında, manipülatif amaçlı döviz alım satım işlemlerini maliyetli hale getirme amacının bulunduğunu söylemek gerekir. Ancak, bu tür tedbirlerin artı ve eksileri birlikte analiz edilmelidir. Çıkışı zorlaşan dövizin, ülkeye girmede de tereddüt göstereceğini akılda tutmak gerekir.

7194 sayılı Kanunun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:


MADDE 8 – 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir” ibaresi “kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir.


24.05.2020

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Not: Tüm hakları yazarına aittir. Yazar adı vergidosyasi.com sitesindeki aktif linki belirtilerek alıntı yapılabilir. 

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.