MUHASEBE AKADEMİ

Doğal Hedge Oranı

İşletmenin gelir ve giderlerinin yoğunlaştığı para birimi ile ilgili bir orandır. Eğer işletmenin gelirleri/alacakları ile giderlerinin/borçlarının çoğu aynı para birimi ile yapılıyorsa, işletme yabancı para değer hareketlerinden en az etkilenir. Bu durumda işletme, yabancı para işlem risklerinden doğal olarak korunduğu için işletmenin yabancı para cinsi gelir ve giderleri oranı doğal hedge oranı olarak ifade edilmektedir.

Doğal hedge oranı, işletmenin finansal risk yönetimi kapsamında “Kur risk yönetimi politikası” ile doğrudan ilgilidir.

Bir işletmenin ihracat gelirinden ithalat giderlerinin çıkarılması ile bulunan tutarın yabancı para pozisyon tutarına bulunması ile bulunan orandır.

Doğal Hedge Oranı = (İhracat gelirleri-İthalat Giderleri/Yabancı para pozisyonu)

Sadece ihracat ve ithalat kapsamında değil de daha geniş bir perspektifle doğal hedge nedir diye baktığımızda; işletmenin gelirlerinin para birimi ile giderlerin para birimi arasındaki ilişkidir. Örneğin bir işletmenin hasılatının önemli bir kısmının Türk Lirası cinsinden olmasına karşın ödemelerinin önemli bir kısmının dolar cinsinden olması durumunda işletmenin doğal hedge oranı düşüktür. İşletme döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkiye açıktır. Buna karşılık gelir ve giderleri aynı cins döviz üzerinden ise doğal hedge oranı yüksektir. İşletme kendi iş yapış şekli itibarile, doğal (naturel) bir şekilde döviz hareketlerinden korunmuş olmaktadır.

Categories: MUHASEBE AKADEMİ

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.