MUHASEBE AKADEMİ

Yabancı Para Pozisyon Tutarı Nedir?

Yabancı para pozisyon tutarı: Bir işletmenin yabancı para varlıkları ile yabancı para yükümlülükleri arasındaki farktır. Yabancı para varlıklarının yabancı para yükümlülüklerden yüksek olması durumunda yabancı para pozisyonu pozitif, aksi durumda negatif değer alır.

Bankacılık sektörü açısından yabancı para pozisyon tutarı (Foreign currency net position): Banka­ların döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükleri toplamının Türk Li­rası karşılıkları arasındaki farkı ifade eder. BDDK tarafından hesaplanan bu finansal büyüklük haftalık bültenler ile kamuoyuna duyurulur.

Ayrıca vergi uygulamaları açısından söz konusu olan ve kurumlar beyannamesi ekinde bildirimi gereken yabancı para pozisyon tutar bilgisi de söz konusudur. Aşağıda kurumlar vergisi mükelleflerinin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer verdikleri yabancı para pozisyonuna ilişkin bilgiler tablosu örneği sunulmuştur. Bilançodaki hesap grupları içinde yabancı para tutarları TL karşılığı olarak hangi yabancı paraya ilişkin oldukları bilgisi ile birlikte sunulmaktadır.

Örnek tablosu:

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.