VERGİ USUL

2021 Yılı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları

Vergi Usul Kanuna göre 2020 ve 2021 yılında VUK madde 352 kapsamında uygulanacak Usulsüzlük Ceza tutarları aşağıdaki gibidir:

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) VUK Madde 3522020 YILI (TL)2021 YILI (TL)
I inci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri220240
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı130140
3- İkinci sınıf tüccarlar6770
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar3032
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler1819
6- Gelir vergisinden muaf esnaf8,59
II nci derece usulsüzlükler  
1- Sermaye şirketleri120130
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı6770
3 – İkinci sınıf tüccarlar3032
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar1819
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler8,59
6- Gelir vergisinden muaf esnaf4,75

Vergi Usul Kanuna göre 2020 ve 2021 yılında VUK madde 353 kapsamında uygulanacak Usulsüzlük Ceza tutarları aşağıdaki gibidir:

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması (VUK Md. 353)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması350380
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza180.000190.000
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması350380
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza18.00019.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza180.000190.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması350380
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara8.5009.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara420450
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.3001.400
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası260.000280.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.8001.900
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.3001.400

Vergi Usul Kanuna göre 2020 ve 2021 yılında VUK Mükerrer Madde 355 kapsamında uygulanacak Usulsüzlük Ceza tutarları aşağıdaki gibidir:

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza (VUK Mükerrer Md 355)2020 Yılı (TL)2021 Yılı (TL)
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında2.3002.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında1.2001.300
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında600650
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.4001.500
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında700760
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında360390
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.800.0001.900.000

1 reply »

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s