MUHASEBE AKADEMİ

Tam Maliyet Yöntemi Nedir?

Mamul üretim maliyetlerinin tayininde ilk madde malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim maliyetleri söz konusu olur. Bunlardan ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri ürünün miktarı arttıkça artan, azaldıkça azalan nitelikte giderler olduğu için “değişken maliyetler” olarak isimlendirilir. Buna karşılık, üretim miktarı ile ilişkisiz şekilde yapılan maliyetler de söz konusudur. Fabrika bina kirası, gece bekçisinin ücreti ve benzeri gibi. Bunlar “sabit maliyetler” olarak isimlendirilir. Maliyet yöntemleri değişken ve sabit maliyetlerin mamul maliyetine ne şekilde yansıtılacağı ile ilgili yöntemler olup esasa itibariyle üç temel yöntemdir:

Tam maliyet yöntemi dönem içerisinde katlanılan tüm üretim maliyetlerini değişken, sabit ayırımı yapmadan mamul maliyeti ile ilişkilendiren bir yöntemdir. 

Tam maliyet yönteminde, dönem içinde katlanılan tüm üretim maliyetlerine üretimin gerçekleştirilmesi için katlanıldığı varsayılır. Bunun bir sonucu olarak, sabit ve değişken maliyet ayrımı yapılmaksızın tüm maliyetlerin üretim maliyetlerine yüklenilmesi söz konusu olur. Dolayısıyla üretilen ürünün maliyeti, mamul maliyeti direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, sabit ve değişken genel üretim maliyetlerinin tümünden oluşmaktadır.

Tam maliyet yöntemi basitliği nedeniyle tercih edilir. İşletmenin kapasitesinin altında çalıştığı dönemde sabit maliyetlerden aldığı pay değişmeyeceği için ürün başına maliyet artacaktır. Bu nedenle ürünün gerçek maliyetini tam olarak yansıtmaz.

Bakınız:

Değişken Maliyet Yöntemi

Categories: MUHASEBE AKADEMİ

Tagged as:

1 reply »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.