Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Özelge: Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: 62030549-125[15-2019/14]-E.579305 Tarih: 17.07.2019 Konu: Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık […]

Denetim Kıstası Nedir?

Denetim kıstası denetimde kullanılan önemli bir kavramdır. Denetim özü itibariyle, yapılan iş ve işlemlerin, üretilen raporların önceden belirlenmiş kıstaslara, kurallara uyumunun değerlendirilmesini içerir. Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 8. maddesi “Denetim kıstası” başlığını taşımakta […]