Author Archives

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com sitesinin editörüdür. Vergi, bütçe, kara para aklama ile mücadele konularında yazı, görüş ve veri paylaşımı yapmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ihtilafları, vergi inceleme süreç yönetimi, vergi risk yönetimi ve kara para aklama ile mücadele özel ilgi ve ihtisas alanlarıdır.

Özel İstihdam Büroları

Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan herhangi bir ücret ya da komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumundan […]

İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası : Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve […]

Danıştayın Karar Organları

Danıştayın karar organları 2575 sayılı Danıştay Kanununun 5. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. “Karar Organları Madde 5 Danıştayın karar organları şunlardır: a) Daireler, b) Danıştay Genel Kurulu, c) İdari İşler Kurulu, d) İdari […]

Günlük Şantiye Defteri

Günlük şantiye defteri yapım işlerinde kullanılan bir defter türüdür. Günlük şantiye defteri; Günlük hava durumundan başlanarak, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığı, çalışılmış ise günün hangi saatlerinde ve işin hangi bölümlerinde çalışıldığı, işin […]

Kamu İhalelerinde Ceza Sorumluluğu

Kamu ihalelerinde ceza sorumluluğu görevliler açısından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Kamu ihalelerinde görevlilerin ceza sorumluluğu: İhale yetkilisi, ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri, ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan […]

Banka Referans Mektubu

Kamu ihalelerine katılacaklar için Banka Referans Mektubu: İşletmenin mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilen yeterlik belgesidir. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmektedir. Banka referans mektubunun […]

Baz Etkisi Nedir?

İngilizcesi “base effect” olan baz etkisi; İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksek bir gerçekleşme olması durumunda değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmektedir. […]

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

Bağımsız denetime tabi şirketler hangileridir? Bağımsız denetime tabi olmada parasal ve çalışan sayısı limitleri nelerdir? Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397/4’üncü maddesinde belirtilmiştir. Söz konusu maddede, […]