Etiket: kaçakçılık suçu

SAHTE BELGE KULLANMADA KASIT UNSURUNUN ARANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN 306 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında duraksamaya düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.