Etiket: kaçakçılık suçu

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Vergi Kabahatleri

Kamu hizmetlerinin en önemli finansman kaynağı olan vergiye ilişkin yükümlülüklere uyulmasını sağlamak üzere çeşitli kanunlarda vergi suç ve kabahatlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Esas olarak 213 sayılı Kanun’da yer alan vergi suç ve […]

Özelge: Akaryakıt Olarak Kullanılan 10 (On) Numaralı Yağ Alımına İlişkin Fatura Gider Kaydedilebilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, araçlarınızın çalışması esnasında akaryakıt olarak kullanmak üzere alacağınız on numara yağa ilişkin harcamalarınızın ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.

SAHTE BELGE KULLANMADA KASIT UNSURUNUN ARANMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN 306 SIRA NO’LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı tespit edilen mükellefler için kasıt unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenip düzenlenmeyeceği hususlarında duraksamaya düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU?

KARŞIT İNCELEME NEDENİYLE TALEP EDİLEN DEFTER VE BELGENİN İBRAZ EDİLMEMESİ DURUMUNDA KAÇAKÇILIK SUÇU OLUŞUR MU? Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı GİRİŞ Vergi Usul Kanununun 253 üncü maddesi uyarınca, VUK’a göre defter tutmak […]