Etiket: vergi tevkifatı

Şirket tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak tevkifat yapılmaması hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH : 16.11.1999 SAYI : B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938 KONU : Şirket tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak tevkifat yapılmaması hk. ………………. İLGİ : 04.10.1999 tarihli […]

Apartman yöneticisine ödenen ücretin gelir vergisinden istisna olup olmadığı ve belge düzeni

ÖZET: Apartman yöneticisine ödenen ücret gelir vergisine tabi midir? Belge düzeni nasıldır? sorularına ilişkin yanıtları aşağıdaki özelgede bulabilirsiniz. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı: 11395140-105[234-2012/VUK-1- […]