Etiket: vergi tevkifatı

ÖZELGE: MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK HİZMETİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mimarlık ve mimari danışmanlık faaliyeti ile iştigal ettiğinizi, Eskişehir İnönü Belediyesi ile yapılan sözleşme çerçevesinde anılan Belediyeye haftalık 45 saat mühendislik ve danışmanlık hizmeti vereceğinizi belirterek, vereceğiniz bu hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği ve İnönü Belediyesi tarafından yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

VERGİ TEVKİFATI, STOPAJI VEYA KESİNTİSİ NEDİR?

Tevkifat kelimesi parasal konularda “kesintiler” anlamına gelmektedir. Aslında ödeme yaparken, ödeme yapan kişi ödenecek paranın bir kısmını kesmektedir.

Vergi tevkifatı ise, ilgili mevzuat uyarınca ödemeler sırasında, ödemenin ilgili olduğu verginin tamamı veya bir kısmının ödeme yapan tarafından kesilip ilgili vergi dairesine ödenmesini ifade eder.

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Tevkfat (Stopaj)

Tarımsal destekleme ödemelerinin bir tarımsal faaliyet karşılığı olup olmadığı hususu ve bu kapsamda bu ödemelerden tevkifat (Stopaj-vergi kesintisi) yapılması hususu hukuki açıdan tartışmalıdır.  Ancak vergi idaresi ısrarla söz konusu ödemeleri bir tür zirai hasılat olarak değerlendirerek niteliğine göre %2 ve %4 oranında tevkifata tutulması gerektiği yönünde görüş vermektedir. Aşağıdaki, içeriğine ve hukuki olma niteliğine katılmadığımız özelge bu kapsamda bir özelgedir. 

Özelge: İcra Müdürlüklerine yapılan kira ödemelerinde tevkifat yapılır mı?

Mahkeme kararları sonucunda alt kiracılar tarafından kendilerine fatura edilen kira tutarlarının şirketiniz hesapları yerine icra dairelerinin hesaplarına yatırıldığı, dolayısıyla yargısal süreç içerisinde mülk sahiplerine ödeme yapılamadığı belirtilerek, alt kiracılar tarafından icra müdürlüğüne yatırılan kira ödemeleri dolayısıyla tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Özelge: Çalışanların Kullandığı, Ancak Bedeli İşletme Tarafından Ödenen İstanbul Kartların Vergisel Boyutu

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Sayı: 39044742-130-870072  01.10.2018 Konu : KDV indirimi ve işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinde KDV tevkifatı İlgide kayıtlı özelge talep […]