MUHASEBE AKADEMİ

101 ALINAN ÇEKLER HESABI, NİTELİĞİ, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

101 Alınan Çekler Hesabı; gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

Yabancı para cinsinden düzenlenen çekler de Türk Lirası tutarları üzerinden bu hesapta izlenir.

101 ALINAN ÇEKLER HESABININ İŞLEYİŞİ

Alınan çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

Alınan çekler hesabı, borç bakiyesi veren bir hesaptır. Borç bakiyesi daima “tahsil edilecek çek” tutarını ifade eder.

Çekin tahsili sırasında muhatap bankaya komisyon, haberleşme gideri veya BSMV gibi ödemeler, 7/A seçeneğinde 770 Genel Yönetim Giderlerine, 7/B seçeneğinde ise “794 Çeşitli Giderler” hesabına kaydedir.

101 ALINAN ÇEKLER HESABINA İLİŞKİN ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Örnek:

  1. İşletme 11.11.2017 tarihinde KDV hariç 1.000 TL değerinde mal satmış, KDV dahil bedel çek ile tahsil edillmiştir.
  2. 11.11.2017 tarihli çek 15.11.2017 tarihinde tahsil edilmiştir.
  3. Alıcı Bay X, işletmeye olan 8.000 TL borcu için 17.11.2017 tarihinde çek vermiştir.
  4. İşletme, 20.11.2017 tarihinde KDV Hariç 100.000 TL’lik mal almıştır. Karşılığında, elindeki 50.000 TL’lik çeki ciro etmiş kalan tutarı ise banka kanalıyla ödemiştir.

1 Nolu İşlem kaydı

11.11.2017BORÇALACAK
101 ALINAN ÇEKLER1.180
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV
Açıklama: Peşin bedelle mal alışı
1.000
180

2 Nolu İşlem Kaydı

15.11.2017BORÇALACAK
100 KASA1.180
101 ALINAN ÇEKLER

Açıklama: Çek tahsilatı
1.180

3 Nolu İşlem Kaydı

17.11.2017BORÇALACAK
101 ALINAN ÇEKLER8.000
120 ALICILAR
Açıklama: Alıcılardan çek alınması
8.000

4 Nolu İşlem Kaydı

20.11.2017BORÇALACAK
153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
100.000
18.00
102 BANKA
101 ALINAN ÇEKLER
Açıklama: Ticari mal alışı
60.000
58.000

4 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.