MUHASEBE AKADEMİ

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ NİTELİĞİ

İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABININ İŞLEYİŞİ

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak, çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

103 no.lu verilen çekler ve ödeme emirleri hesabının bakiyesi, ilgili tarih itibariyle üçüncü kişilere verilen ancak ilgililerce henüz tahsil edilmemiş çek ve ödeme emirleri topamını ifade eder.

VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI DÜZENLEYİCİ BİR HESAPTIR.

Verilen Çekler ve ödeme emirleri hesabı, pasif karakterli bir hesaptır. Dönem sonunda alacak bakiyesi verir. Bilançonun net değer esasına göre düzenlenmesi durumunda, aktifte 102 Bankalar Hesabının Altında, düzenleyici bir hesap olarak indirim şeklinde (- olarak) yer alır.

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

Örnekler: 

Örnek: İşletme, 15.11.2017 tarihinde KDV hariç 100 TL’lik kırtasiye malzemesi almıştır. KDV dahil tutar için A Bankası çeki keşide edilmiştir.

——————— 15.11.2017 ——————

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   100

191 İNDİRİLECEK KDV                        18

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ      118

Kırtasiye malzemesi alımı

—————————————————

Örnek:  İşletme 12.01.2017 tarihinde, satıcılara olan borcunu ödemek için 10.000 TL’lik çek keşide etmiştir.

——————— 12.01.2017 ——————

320 SATICILAR               10.000

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 10.000

Satıcılara çek keşide edilmesi

 

—————————————————

Örnek: Banka dekontlarına göre işletme tarafından keşide edilmiş 3.000 TL’lik çekin 13.12.2017 tarihi itibariyle tahsil edildiği anlaşılmıştır.

——————— 13.12.2017 ——————

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EM.  3.000

102 BANKALAR   3.000

Verilen çeklerin tahsil edildiğinin öğrenilmesi

 

—————————————————

101 ALINAN ÇEKLER HESABI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.