VERGİ USUL

Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere İlişkin Hususları Tek Tebliğde Toplayan VUK 509 No.lu Tebliğ Yayımlandı.

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği (Sıra No:509) ile;

 • e-Fatura,
 • e-Arşiv fatura,
 • e-İrsaliye,
 • e-Serbest meslek makbuzu,
 • e-Müstahsil makbuzu,
 • e-Gider Pusulası,
 • e-Bilet,
 • e-Sigorta komisyon gider belgesi,
 • e-Sigorta poliçesi,
 • e-Döviz alım-satım belgesi,
 • e-Dekont,

uygulamalarına geçme şartları, süreci, zorunlulukta dikkate alınan hasılat miktarı, aykırı davranışlara ilişkin uygulanacak cezalar gibi hususlar tek bir tebliğde toplanmıştır

Tebliğde, yukarıdaki hususların tek bir Tebliğde toplanmasının yanında e-uygulamalara geçişte aranan şartlar da değişmektedir. Bazı uygulamalara 01.01.2020 yılında geçilmesi öngörülür iken, bazı uygulamalara ise 01.07.2020 yılında geçileceği belirtilmiştir.

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin tam metni için TIKLAYINIZ 

19.10.2019

vergidosyasi.com

3 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.