MUHASEBE AKADEMİ

Muhasebe Hatası Nedir?

Finansal tabloların gerçeğe uygun şekilde sunulmasının önünde iki büyük engel vardır. Bunlardan birisi muhasebe hataları, diğeri muhasebe veya hesap hilesidir. Muhasebe ve hesap hileleri kasıtlı eylemlerle yapılır ve bu konu LİNKteki yazımızda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Burada muhasebe hatası kavramı incelenmektedir.

Muhasebe hataları aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

  • Matematiksel muhasebe hataları: Muhasebe işlemi sırasında rakamların hatalı girilmesi, toplanması veya aktarılmasından kaynaklı hatalardır.
  • Muhasebe politikalarının uygulamasından kaynaklı muhasebe hataları: Amortisman yönteminin, değerleme yönteminin, değer düşüklüğü, reeskont ayırma ve benzeri hususların hatalı uygulanmasından ortaya çıkabilir.
  • Bilgilerin gözden kaçırılması veya yanlış yorumlanması sonucu hatalı muhasebe kayıtları. 

Muhasebe hatası ve hilesi arasındaki ince çizgi yapılan işlemin kasıtla yapılıp yapılmadığında düğümlenmektedir. Vergi incelemelerinde muhasebe hilesi iddiası ile karşılaşmamak için en az muhasebe hatası ile işlem yapmaya gayret etmek gerekir.

Muhasebe hata veya yanlışlarının düzeltilmesi gerekir. Düzeltmenin kapsamı ile ilgili karşılaştırmalı tablo aşağıda sunulmuştur:

muhasebe politika tahminler ve yanlışlıkların bobifres tefrs vuk msugt göre karşılaştırılması

Kaynak: KGK : : Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporla Standardı Sunumu, s. 54.

Muhasebe hatalarının düzeltilmesi, muhasebe kayıt ve tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

23.07.2020

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.