İHBAR İKRAMİYESİ

Gelir İdaresine Hangi Tür İhbarı, Hangi Birime Yapabilirim?

Gelir İdaresi internet üzerinden 189 no.lu telefon (alo maliye) üzerinden ve doğrudan yazılı olarak ihbarları almaktadır. GİB tarafından ihbarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için T.C. Kimlik Numaranız ile adresinizi girmeniz gerekmektedir.

İnternet üzerinden sadece;

– Kaçak Ürün İhbar Bildirimi,
– Belge Düzeni,
– Sahte / Yanıltıcı Belge,
– Mükellefiyet Kaydı,
– Kira Gelirleri,
– Vergi Dairesine Bildirimi Yapılmamış İşçi,
– Asgari Geçim İndirimi,
– Ücret Ödemeleri
konularında ihbarda bulunabilirsiniz.

Bu konular ve bunların dışında kalan diğer konulara ait ihbar bildirimleriniz için ayrıca 189 numaralı hattı arayabilir veya idarenin birimlerine yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

İhbar İkramiyesi talep ediyorsanız, başvurunuzu ilgisine göre Vergi Dairesi Başkanlıklarına veya Defterdarlıklara yazılı olarak yapmanız gerekmektedir.

10.08.2020

vergidosyasi.com

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.