VERGİ USUL

AYM Kararı: Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyan Üzerine Yapılan Tahakkuk İşlemine Dava Açılıp Açılamayacağı hk.

Anayasa Mahkemesi bugünkü (11.08.2020) Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile pişmanlıkla ve ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve kesilen ceza için dava yoluna gidilip gidilemeyeceğine ilişkin karar verdi.

Anayasa Mahkemesi 2016/70 Başvuru numaralı Milli Reasürans Türk A.Ş.’nin bireysel başvurusunu 01.07.2020 tarihinde karara bağladı. Karar 11.08.2020 tarih ve 31210 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Başvuru, pişmanlık ve ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edilmesine ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi, Danıştayın konuya ilişkin yerleşik içtihadını dikkate alarak ihtirazi kayıtla beyanda beyan süresinden sonra verilen beyannamelerin pişmanlıkla mı yoksa kendiliğinden mi verildiği konusunda ayrıma gitmiştir.

Kararda pişmanlıkla beyanname verilmesi durumunda, mükellefin fiilinin yanlışlığını kabul ettiğini bu nedenle bu beyanını ayrıca dava konusu yapamayacağı belirtilmiştir. Buna karşılık herhangi bir pişmanlık beyanı olmaksızın kendiliğinden verilen beyannameler için ise ihtirazi kayıt konularak verilen beyannameler üzerine yapılan tahakkuk ve kesilen cezalar için dava yoluna gidilebilecektir.

Bu çerçevede, pişmanlıkla ve ihtirazi kayıtla beyan veren ve bu beyanı üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve kesilen cezaları dava konusu yapan bireysel başvurucunun vergi yargısında esasa girilmeden usulden reddedilmesine itirazı OYBİRLİĞİ ile reddedilmiştir. İtirazın mülkiyet hakkı iddiasının kabul edilebillir olmasına karşın, mülkiyet hakkı ihlali olmadığı yönünde karar verilmiştir.

ÖNEMLİ: 

Danıştay içtihatları ve Anayasa Mahkemesinin yukarıdaki kararı dikkate alınarak, beyan süresi geçmiş bir döneme ilişkin verilecek beyannameler üzerine yapılacak tahakkuk ve kesilecek ceza için dava açılması düşünülüyorsa, beyannamelerin pişmanlıkla değil, kendiliğinden verilmesi (%50 vergi ziyaı ceza riskinin üstlenilmesi) gerekmektedir.

11.08.2020

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

anayasa mahkemesi bireysel başvuru pişmanlıkla ve ihtirazi kayıtla beyan dava konusu yapılamaz.

Categories: VERGİ USUL

1 reply »

Bir Cevap Yazın