VERGİ USUL

Fason İmalatta Fatura Kesim Tarihi

Fason imalat yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Peki fason imalat yapan, ilgili firmaya fason hizmeti sunan firma faturayı hangi tarihte kesecektir. Fason imalatta fatura aylık, üç aylık ve yıllık olarak kesilebilir mi? Yoksa fatura kesmedeki 7 günlük süre mi geçerli olacaktır?

Fason imalatta fatura kesme tarihi ile ilgili olarak hizmetin yapılma tarihinden itibaren 7 günlük süre geçerli olacaktır. Bu konuda Gelir İdaresi tarafından verilmiş olan aşağıdaki özelgede de bu husus açıkça yer almıştır:

Buna göre;

1- İşlemden geçirilerek granüle dönüştürülmesini müteakiben mal sahibine gönderilmek üzere hurda plastiğin işletmenize sevki ve işletmenizce granülün hizmet verdiğiniz müşterinize sevki aşamalarında, malın müşteriniz tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde müşterinizce, aksi halde ise tarafınızca yukarıda belirtilen şekilde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

2- Hurda plastiğin granüle dönüştürülmesine ilişkin fason hizmetinize ilişkin olarak, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde müşteriniz adına fatura düzenlemeniz gerekmekte olup, firelere/imalat atıklarına ilişkin olarak müşteriniz adına Vergi Usul Kanununa göre bir belge düzenlenmesi gerekmemektedir.”

Diğer bir özelgede ise parti parti fason mal üretiminde her partinin üretiminin tamamlanmasından itibaren 7 gün içinde fason hizmet faturasının kesileceği yönünde görüş verilmiştir:

Öte yandan, şirketinizden temin edilen bir (…/2007-…/2008) yıl süreli, ……… Şti ile şirketiniz arasında düzenlenmiş olan “Fason Sözleşmesi”nin 5’inci maddesinde ödemenin, her ay sonunda hesap kesim tarihi itibariyle fatura kesilip 15 günlük çek verilerek yapılacağı, 7’nci maddesinde fason fiyatlarının; bu sözleşmede fiyatı belirtilen diğer işlerle ilgili olarak, her parti üretimden sonra faturanın kesileceği, dilerse peşin ödeme şeklinde olacağı öngörülmüştür.

Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231/5’inci maddesi gereği faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren (7) yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, teslim edilen malın veya yapılan hizmetin bedelinin tahsil edilip edilmemesi, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihin tahsil tarihinden farklı olması faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu itibarla, şirketinizce verilen fason hizmet anılan sözleşmede de belirlendiği üzere her partinin üretiminden sonra hizmet tamamlanmış olacağından faturanın yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir.”

14.12.2021

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Categories: VERGİ USUL

Tagged as: ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.