Kategori: BÜTÇE

Bütçe ile İlgili Temel Kavramlar

Bütçe ile ilgili temel kavramlar aşağıda sunulmuştur. Bütçe temel Kavramları: Bütçe Bütçe, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder. […]

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri)

Kemer Sıkma Politikaları (Önlemleri) (Austerity) Hükümetin kemer sıkma önlemleri yüksek vergiler ve harcamalarda kısıntıya gidilmesini içeriyor. Amaç, ülkenin bütçe açığını kapatmak, her yıl gelirinden fazla yaptığı harcamaları azaltmaktır. Bu kapsamda, kamu gelirlerini […]

Finasman Sözleşmesi Nedir?

Finansman sözleşmesi Nedir? Finansman sözleşmesi, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan […]

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA Fonksiyonel sınıflandırma, devlet faaliyetlerinin türünü göstermektedir. Devlet faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere yönelik harcamaların zaman serileri boyunca izlenmesi ve uluslararası karşılaştırma imkanı elde edilmesi, fonksiyonel sınıflandırma ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca, bütçe […]