Kategori: BÜTÇE

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI VE KATSAYI VE GÖSTERGE RAKAMLARI 1971-2019

Devlet Memurları Kanunu uyarınca hesaplanan en yüksek devlet memuru aylığı tutarları 1971-2019 dönemi için aşağıda sunulmuştur. Söz konusu aylık, maaş hesaplamalarında ve diğer bazı hesaplamalarda da dikkate alınan bir unsurdur. En yüksek devlet aylığı, kamuda en yüksek maaşı ifade etmez. Aşağıda en yüksek devlet memuru aylığına ilişkin aylık katsayı, gösterge ve ek gösterge rakamları ile en yüksek devlet memuru aylığı yer almaktadır. 

Gelir Kaybı Ödemeleri Nedir?

Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandırdıkları düşük faizli krediler nedeniyle uğradıkları zarar (bankaların cari faiz oranları ile indirimli faiz oranları arasındaki fark) gelir kaybı olarak tanımlanmaktadır.

Gelir Kaybı Ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aylık bazda Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılmaktadır. 

2019 Yılı Yatırım Programı

2019-2021 Orta Vadeli Programında (Yeni Ekonomi Programı-YEP) ve 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2019 Yılı Yatırım Programı, 18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 767 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.