Etiket: Damga Vergisi

Özelge: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-10                                                                                     24/04/2012 Konu : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi  ile noter harcının matrahı hk. İlgi :   … tarihli ve … sayılı dilekçeniz. İlgide […]

Okul Aile Birliği Sosyal Güvenlik Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyannameleri için Damga Vergisi Öder mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01-155.15.01[1739-16- 07/08/2012 2012/2.1.20.3522]-2468 Konu : Okul Aile Birliğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği sosyal güvenlik prim bildirgeleri ile vergi dairelerine […]