Etiket: Damga Vergisi

Özelge: Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü      Sayı : 97895701-155[2019/193]-E.595998 14.08.2020 Konu : Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi […]

Özelge: Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi ile noter harcının matrahı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Sayı : B.07.1.GİB.0.06.62-010-10                                                                                     24/04/2012 Konu : Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi  ile noter harcının matrahı hk. İlgi :   … tarihli ve … sayılı dilekçeniz. İlgide […]

Özelge: Kapıcıya ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155[1-2012/2009]-235 15/03/2013 Konu: Kapıcıya ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının gelir ve damga vergisine tabi […]

Özelge: Belli para ihtiva etmeyen, Birimi fiyat üzerinden yapılan sözleşmenin damga vergisi hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-607 02/06/2011 Konu : Damga Vergisi (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak […]

GEKAP Beyannamesi için Damga Vergisi Ödenir mi?

Geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyannamesi verilirken damga vergisinin olup olmadığı sorusu sıkça sorulmaktadır. Poşet başta olmak üzere pek çok ürünle ilgili olarak verilen GEKAP beyannamesi damga vergisine tabi değildir. GEKAP Beyannamesi […]

Okul Aile Birliği Sosyal Güvenlik Prim Bildirgeleri ile Muhtasar Beyannameleri için Damga Vergisi Öder mi?

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01-155.15.01[1739-16- 07/08/2012 2012/2.1.20.3522]-2468 Konu : Okul Aile Birliğinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği sosyal güvenlik prim bildirgeleri ile vergi dairelerine […]

İHALE KARARI YA DA KARAR PULU DAMGA VERGİSİ ORANI KAÇTIR?

İhale Kararı (Karar Pulu) Damga Vergisi Oranı Kaçtır? 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2 nci fıkrasında ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan […]