Damga Vergisi

Özelge: Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

   
Sayı:97895701-155[2019/193]-E.595998 14.08.2020
Konu:Yapım işine ilişkin alt yüklenici ile düzenlenen sözleşmenin damga vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formlarınız ve eklerinin incelenmesinden, … 14. Noterliğinde …/…/2016 tarih ve … yevmiye numaralı … ile … arasında “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığı, bu sözleşme kapsamında alt yüklenici olarak taahhütte bulunduğunuz ve müteahhit adına …. İnşaat (…), taşeron adına … San. Tic. Ltd. Şti. & … Mühendislik (…) imzalarının bulunduğu …/…/2019 tarihli Alt Yüklenici (Taşeron) Sözleşmesi imzalandığı, sözleşmede müteselsil kefil imzasının bulunduğu belirtilerek, imzalanan bu alt yüklenici sözleşmesine binde 0 (sıfır) damga vergisi oranının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenilen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, üçüncü fıkrasında, bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işleminin de ayrıca vergiye tabi olduğu, bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacağı hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin; A/3 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kefalet, teminat rehin senetlerinin; A/15 fıkrasında ise, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan, resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine “0” (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Başvurunuza konu sözleşmenin incelenmesinden, sözleşme bedelinin …TL olduğu, Müteahhit adına … İnşaatın (…), taşeron adına … San. Tic. Ltd. Şti. & … Mühendisliğin (…) imzalarının bulunduğu, sözleşmede aynı zamanda müteselsil kefil imzasının bulunduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 numaralı bendi uyarınca, yalnızca resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmelerine binde 0 (sıfır) damga vergisi oranı uygulanması mümkün olup, sözleşme üzerinde üçüncü kişinin akdini içeren kefalet (adi veya müteselsil) şerhi konulması durumunda ise, söz konusu sözleşmenin en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-3 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kategoriler:Damga Vergisi

Tagged as: ,

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s