MUHASEBE AKADEMİ

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI, İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK MUHASEBE KAYITLARI

191 İndirilecek Katma Değer Vergisi (KDV) Hesabı

191 İndirilecek KDV hesabı, “19. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR” grubunda yer alan bir hesaptır.

191 İndirilecek KDV Hesabı, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

191 No.lu Hesabın İşleyişi

Mal ve hizmet alımlarında indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılabilecek indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler alacak kaydedilir.

191 indirilecek kdv hesabı örnek muhasebe kaydı işleyişi vergidosyasi com.JPG

Dönem Sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabının kapatılması

Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları alacak kaydedilerek 391 Hesaplanan KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

kdv hesaplarının kapatılması 191 391 360 190.png

191 No.lu Hesaba İlişkin Muhasebe Kayıt Örnekleri

Örnek: (X) İşletmesi 100.000 TL tutarında mal satın almıştır. Ödeme banka kanalıyla yapılmış olup KDV oranı %18’dir.

—————— / ———————

151 TİCARİ MALLAR                   100.000

191 İNDİRİLECEK KDV                  18.000

102 BANKALAR                        118.000

Mal alış kaydı.

—————— / ———————

İade İşleminde 191 No.lu Hesabın İşleyişi

Örnek: (A) işletmesi (B) işletmesinden 10.000 TL tutarında mal satın almıştır. KDV oranı %18’dir. Söz konusu mallardan 2.000 liralık kısmı iade edilmiştir. (B) işletmesinin söz konusu satış işlemine konu malların maliyeti 8.000 TL’dir.

Söz konusu satış ve iade işlemine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

(A) İşletmesinin mal alış kaydı: 

——————  / ———————

153 TİCARİ MALLAR            10.000

191 İNDİRİLECEK KDV         1.800

320 SATICILAR             11.800

Mal alış kaydı. 

—————— / ———————

(A) İşletmesinin İade Kaydı

——————  / ———————

320 SATICILAR             2.360

600 YURT İÇİ SATIŞLAR    2.000

391 HESAPLANAN KDV      360

İade edilen mallara ilişkin kayıt.

—————— / ———————

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  2.000

153 TİCARİ MALLAR                       2.000

İade edilen malların stoktan çıkarılma kaydı.

—————— / ———————

(B) İşletmesinin Kayıtları

(1) Satış işlemine ilişkin kayıt

—————— / ———————

120 ALICILAR   11.800

600 YURT İÇİ SATIŞLAR     10.000

391 HESAPLANAN KDV       1.800

Mal satışı

——————  / ———————

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  8.000

153 TİCARİ MALLAR                       8.000

Satılan malların stoktan çıkarılması.

——————  / ———————

(B) İşletmesinin İade işlemine ilişkin Muhasebe Kayıtları

(1) İade işleminin, malın tesliminin yapıldığı ayın içinde bulunduğu yıl içinde yapılması durumunda muhasebe kaydı:

——————  / ———————

610 SATIŞTAN İADELER       2.000

191 İNDİRİLECEK KDV           360

120 ALICILAR        2.360

Satıştan iade edilen mal kaydı.

——————  / ———————

153 TİCARİ MALLAR 1.600

621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  1.600

Satıştan iadelerin stok kaydı.

——————  / ———————

(2) İade işleminin, malın tesliminin yapıldığı ayın içinde bulunduğu yıl geçtikten sonra yapılması durumunda muhasebe kaydı:

——————  / ———————

153 TİCARİ MALLAR            2.000

191 İNDİRİLECEK KDV          360

120 ALICILAR           2.360

Önceki dönemde satışı yapılan mal iadesine ilişkin kayıt.

—————— / ———————

KDV Tevkifatı Yapıldığı Durumda 191 İndirilecek KDV Hesabına İlişkin Örnek:

ÖRNEK: XYZ Ltd. Şti. üstlenmiş olduğu yıllara sari okul inşaat işi (Milli Eğitim Bakanlığına) nedeniyle 100.000 TL istihkak ve KDV’sini almıştır. Alınan istihkak ve KDV şirketin banka hesabına yatırılmıştır.  (KDV oranı %18, KDV tevkifat oranı 3/10 ve kurumlar stopaj oranı %3 olarak dikkate alınacaktır.)

ÇÖZÜM:

1-%3 vergi kesintisinin yapıldığı aşamaya ilişkin muhasebe kaydı

——————— /————————

102 BANKALAR                                                       108.652

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                          948

740.01 Okul İnşaatı

740.01.05 Vergi Resim ve Harçlar

740.01.05.01 Damga Vergisi

295 PEŞİN ÖDENEN VER. VE FONLAR         3.000               

295.01 Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları

295.01.01. Okul inşaatı stopajları

350 YILLARA YAYGIN İNŞ VE ON. HAK. BED.    100.000

350.01. Okul İnşaatı hakediş bedeli

391 HESAPLANAN KDV                                             12.600

391.01 Mal ve hizmet teslimine ilişkin KDV

391.01.03 3/10, %12.6 Hes. KDV*

Okul İnşatından alınan hakediş, kesintiler ve hesaplanan kdv kaydı

——————— / ————————

*NOT: Okul inşaat işi resmi kurumlar için yapılan bir iş kapsamında olduğu için ilgili kurum ödeme yaparken aynı zamanda kdv tevkifatı yapacaktır.  Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama için TIKLAYINIZ. 

KDV HARİÇ VE DAHİL TUTARLARDA KDV HESAP FORMÜLÜ

06.09.2019

Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. İzinsiz yayımlanamaz.

 

2 replies »

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.