Kategori: MESLEK MENSUPLARI

Serbest meslek makbuzunda ıslak imza yerine matbu imza kullanılabilir mi?

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın hukuki danışmanlık/avukatlık hizmetleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlediği, imza yetkililerinizin yoğun müvekkil ziyaretleri, toplantıları vs. nedenlerden dolayı serbest meslek makbuzunun yetkili kişilerce imzalanmasının güçlük yarattığı belirtilerek serbest meslek makbuzunda olması gereken imzanın da matbu olarak basılmasının mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.