Kategori: MESLEK MENSUPLARI

Muhasebe Mesleği ve Etik İkilemi

Belirli bir eğitim ile kazanılan sistematik bilgi ve becerilere da-yanan, kuralları önceden belirlenmiş eylemler meslek olarak ifade edilmektedir. Meslek etiği ise, belirli bir meslek grubuna ilişkin ortaya konmuş ve o mesleği yerine […]

TASARI AŞAMASINDAN KANUNİ DÜZENLEMEYE SMMM’LERE KDV İADE RAPORU DÜZENLETTİRME YETKİSİ VE İKİ TESPİT

Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme yetkisi verilmesi konusu Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Söz konusu düzenleme nedeniyle farklı unvanlardaki meslek mensupları arasında tasvip etmediğimiz türde tartışma ve ayrışmalar yaşandı. Tüm bu tartışmalar sürerken Tasarıda yer alan düzenleme küçük bazı ilavelerle 7104 sayılı Kanun ile birlikte yasalaştı.

Peki, tasarıdan yasalaşma sürecine madde metni nasıl değişti? Torba Yasanın tasarıdan yasalaşma sürecinde geçirdiği değişiklikler böyle bir yetkiyi nasıl etkiler?

Özelge: SMMM’nin Hatası Nedeniyle Mükellefe Kesilen Ceza SMMM Tarafından Ödenirse Gider Yazılabilir mi?

Meslek mensupları veya yanlarında çalışanlar iş yoğunluğu, kendilerine yüklenilen sorumlulukların fazlalığı ve benzeri nedenlerle bazen hatalı işlem yapabilmekte, beyan veya bildirimleri hatalı veya gecikmeli olarak verebilmektedir. Mali müşavirin hatasından kaynaklanan bu tür durumlarda, ceza SMMM tarafından üstlenilebilmektedir.  Peki, mesleki faaliyetle ilgili olarak ödenen bu tür cezalar meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir mi? Aşağıdaki özelge bu konuya ilişkindir: 

GRESHAM YASASI MUHASEBECİLER İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?

“Gresham Yasası” iktisat literatürüne ait bir kavramdır. “Kötü para iyi parayı kovar.” cümlesi ile özetlenir. “Gresham Yasası muhasebeciler için de geçerli midir?”. Yasayı uyarlarsak; “Kötü muhasebeci iyi muhasebeciyi piyasadan kovar mı?”. Peki, bunun nedenleri nedir? Ne yapılabilir? Hangi sistemik önlemler geliştirilebilir?

MUHASEBECİLER GÜNÜ NEDEN 1 MART? DÜNYA HANGİ TARİHTE KUTLUYOR?

Muhasebe meslek mensupları tarafından kutlanan “muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de farklı tarihlerde kutlanıyor. Günün isimlendirmesinde “muhasebe günü” (accounting day) veya muhasebeciler günü (accountant’s day) tabirlerinin her ikisi de kullanıyor. Bu kısa çalışmada Türkiye’de muhasebe(ciler) gününün neden 1 mart tarihinde kutlandığını inceledik.

MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKTAN DOĞAN AMME BORÇLARINDAN DOLAYI MİRASÇILARININ SORUMLULUĞU

Dr. Hasan AYKIN PDF Formatı I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] (VUK) mükerrer 227 nci maddesinde; beyannameyi imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen meslek mensuplarının[2], imzaladıkları beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer […]