Etiket: vergi müfettişi

Selçuk SEVİNÇ Kimdir?

05.07.2007 tarihinde Maliye Teftiş Kurulu’na girmiştir. 28.06.2010 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. Vergi Müfettişliği, VDK Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. 

SUAT SARIGÜL KİMDİR?

Suat SARIGÜL, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmaktadır. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü olarak da görevde bulunmuştur

Vergi ve muhasebe alanında makaleleri bulunan Suat SARIGÜL’ün “Vergisel Yönleriyle Genel Muhasebe” isimli bir de kitabı bulunmaktadır. 

MURAT SELÇUK TAŞKIRAN KİMDİR?

Murat Selçuk Taşkıran Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı (vekaleten) olarak görev yapmaktadır. Vergi Başmüfettişi olan M. Selçuk TAŞKIRAN eski Gelirler Kontrolörüdür. Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak kendisine İnceleme Şube müdürlüğü bağlıdır.

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.