Kategori: BÜTÇE

VATANDAŞ KESİN HESABI NEDİR?

Vatandaş kesin hesabı, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanununun kamu hizmetlerini finanse eden vatandaşlar için oldukça teknik metinler olmasından hareketle ortaya çıkmış; devletin gelir kaynakları ile harcamalarını vatandaşa daha sade ve teknik ifadelerden arındırılmış bir biçimde sunmak ve maliye politikasının anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılan bir uygulamadır.

Kesin Hesap Nedir?

Kesin Hesap, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından merkezi yönetim bütçe kanununa uygun olarak hazırlanan ve bir yıllık gelir ve harcamaların uygulama sonuçlarını gerekçeleriyle birlikte ortaya koyan bir uygulamadır.  Ülkemizde söz konusu uygulamanın en önemli yansıması Kesin Hesap Kanunlarıdır. 

Merkezi Yönetim Nedir?

Merkezi yönetim; ülkenin genelini ilgilendiren ve vatandaşların ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan hizmetleri yerine getirmekle görevli kamu idarelerinin oluşturduğu örgütü ifade etmektedir. 

Bütçelemede Genellik İlkesi

Genellik ilkesi, devletin bütün gelir ve giderlerinin ayrı ayrı, birbirleriyle mahsup edilmeksizin, bütçede gösterilmesini ifade eder. 

Genellik ilkesinin tesis edilebilmesi için gelir ve giderlerin net değil, gayrisafi tutarları ile yer alması gerekir. Bütçede gelir ve giderlerin tam ve ayrı ayrı yer alması bütçede gayrisafilik ilkesi olarak isimlendirilir.