GENEL

Haksız Fesihte İşe İade İçin 30 İşçi Sayısı Şartı (kuralı)

İşe iadede 30 işçi sayısı şartı

4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesi bir nevi iş güvencesinden yararlanabilmenin koşullarını belirleyen madde hüviyetindedir. Maddeye göre iş güvencesinden yararlanabilmek için;

  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmak,
  • İşyerinde 30 ve üzeri işçi çalıştırılıyor olması,
  • İlgili işyerinde en altı aylık kıdemin bulunması

gerekir.

Yukarıdaki düzenleme uyarınca, sözleşmesi haksız olarak feshedilen bir işçinin işe iade davası açabilmesinin şartlarından birisi sözleşmesini fesheden işyerinde 30 ve üzeri çalışanın bulunmasıdır.

İşçi Sayısının 30 ve Üzeri Olup Olmamasına Göre Fesih Durumunda İzlenecek Yol

Buna göre, sözleşmesi fesh edilen bir işçi çalışan sayısını dikkate alarak aşağıdaki hukuki taleplerde bulunabilir:

a- İşyerindeki İşçi Sayısının Otuz ve Üzeri Olduğu Durumda Başvurulacak Yol:

İş sözleşmesinin geçerli bir neden olmaksızın feshedilmiş olduğu iddiasıyla ve işe iade talebiyle iş mahkemesine dava açılabilecektir. Davanın sonucuna göre işçi ya işine iade edilecek ya da, ihbar ve kıdem tazminatlarından ayrı olarak, mahkeme tarafından belirlenecek tazminat ile mahkeme süresine göre ve fakat en fazla dört aylık ücreti ödenerek sözleşmesi feshedilmiş olacaktır.

b- İşyerindeki İşçi Sayısının Otuzun Altında Olduğu Durumda Başvurulacak Yol:

İşyerinde çalışan işçi sayısının 30 un altında olması halinde haksız fesih iddiası ile dava açabilecektir. Fesih gerekçelerinin haklı görülmemesi halinde işveren, işçinin çalışma süresine bağlı ihbar ve kıdem tazminatlarını ödemek durumunda kalacaktır.

veridosyasi.com