BOBİ FRS

BOBİ FRS olarak kısaltılan büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı nedir? Bu kapsamda düzenlenen temel finansal tablolar nelerdir?

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Nedir?

Bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan finansal tablolarında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi olan BOBİ FRS, bu şirketlerin gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesini sağlamaktır.

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. Ayrıca, BOBİ FRS’nin genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız denetime tâbi tüm şirketlerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak olması sebebiyle uluslararası standartlarda bir finansal raporlama ve bağımsız denetimin sağlanması açısından ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır.

BOBİ FRS Finansal Tablolar,

BOBİ FRS: Finansal Tabloların Amaçları,

BOBİ FRS: Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri,

BOBİ FRS: Genel Finansal Raporlama İlkeleri

BOBİ FRS: Finansal Tablolarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler

BOBİ FRS: Finansal Durum Tablosu

BOBİ FRS: Kâr veya Zarar Tablosu

BOBİ FRS: Nakit Akış Tablosu