TEŞKİLAT ŞEMALARI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEŞKİLATI

hazine ve maliye bakanlığı teşkilatı07 Ağustos 2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 43) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı. Son yapılan düzenlemeler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığın teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. Aşağıda Hazine ve Maliye Bakanlığının bağlı, ilgili, ilişkili ve merkez birimlerine yer verilmiştir.

20.08.2019

vergidosyasi.com

Bakan

Bakan Yardımcıları

A- BAKANLIK BİRİMLERİ

B- BAĞLI KURULUŞLAR

C- İLGİLİ KURULUŞLAR

D- İLİŞKİLİ KURULUŞLAR