MALİYE BAKANLIĞI

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Organizasyon Şeması

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Görevi

Vergi dairesi başkanlıkları, yetki alanları içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak ve yetkinlikleri geliştirmek suretiyle vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Hangi İllerde Vergi Dairesi Başkanlığı Var?

Vergi dairesi başkanlıklarından 29‟u farklı illerde, bir tanesi büyük ölçekli mükelleflere doğrudan ve bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunmak üzere İstanbul‟da “Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı” adı altında kurulmuştur.

Vergi Dairesi Başkanlıklarının iller itibariyle dağılımı aşağıdaki haritada gösterilmektedir.

vergi dairesi başkanlığı bulunan iller

Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde; mükellef hizmetleri, vergilendirme, denetim, tahsilat ve hukuk işleri, muhasebe, personel, destek hizmetleri ve benzeri fonksiyonlar için grup müdürlükleri ve bunlara bağlı müdürlükler ile yetki alanlarında ekonomik analizler yapmak ve mükellef hizmetlerini en yakın yerden sunmak üzere şubeler kurulabilmektedir.

Vergi dairesi başkanlığının organizasyon şeması ise aşağıda sunulmuştur:

vergi dairesi başkanlığı organizasyon şeması

Kaynak: GİB 2021 Faaliyet Raporu

Vergi Dairesi Başkanlığının yetki alanındaki ilin ekonomik durumu, mükellef sayıları, büyüklükleri, grupları, vergi türleri,
sektörler, iş yükü ve diğer ölçütler dikkate alınarak farklı sayılarda grup müdürlüğü kurulmaktadır. Yukarıdaki şema, altı grup müdürlüğünden oluşan örnek bir vergi dairesi başkanlığı için verilmiştir.

Güncelleme 18.06.2022

Bir Cevap Yazın