GENEL

549 ÖZEL FONLAR HESABI, İŞLEYİŞİ VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ

549 Özel Fonlar Hesabı İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonların izlendiği hesaptır.

549 Özel Fonlar Hesabının İşleyişi: 

Kârdan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.

Özel Fonlar Hesabı Muhasebe Kayıt Örneği.

Örnek 1: İşletme 2017 yılında 250.000 TL’ye aldığı kamyonete %20 oranında üç yıl amortisman ayırdığı, ilgili araç 15.08.2020 tarihinde 190.000 + KDV’ye peşin satıldığı, yönetimce yeni kamyonet alım kararı alındığı ve 20.10.2020 tarihinde 400.000 + KDV’ye peşin yeni kamyonet alınmıştır. Yeni kamyonetin de amortisman oranı %20’dir. Satılan kamyonetten doğan kar yenileme fonu olarak ayrılmıştır. Bu durumda yapılacak muhasebe kayıtları şöyledir. (Örnek: https://www.turmob.org.tr/ebulten/YorumSirkuleri/3.pdf kaynağından alınmıştır.)

______ 15.08.2020 _____

102 BANKALAR
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN (3X50.000)
224.200
150.000
254 TAŞITLAR
391 HESAPLANAN KDV
679 DİĞER OLAN GELİR VE KARLAR
250.000
34.200
90.000
Kamyonet satış kaydı

_______ 15.08.2020 _______

679 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR90.000
549 YENİLEME FONU90.000
Kârın Yenileme Fonuna Devri

_______20.10.2020 _______

254 TAŞITLAR
191 İNDİRİLECEK KDV
400.000
72.000
102 BANKALAR472.000
Yeni Kamyonet Alınması

________ 31.12.2020________

549 ÖZEL FONLAR80.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
400.000 X %20=80.000 TL (1. YIL)
80.000
Birinci Yıl kaydı

_______31.12.2021_________

549 ÖZEL FONLAR
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
10.000
70.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
80.000
İkinci Yıl Amortisman Kaydı

Eğer şirket yeni bir araç alma yönünde karar almaz ve alım yapılmazsa 3. yılsonunda aşağıdaki kayıt yapılır.

_______ 31.12.2022 ______

549 ÖZEL FONLAR90.000
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI90.000

Categories: GENEL

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.