VERGİ USUL

2021 Yılında Uygulanacak 2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

213 sayılı VUK’nun “Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı” başlıklı mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında; “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak olan yılın Ekim ayında (bu ay dahil), bir önceki yılın aynı döneminde göre meydana gelen ÜFE fiyatlarındaki ortalama artış oranı olarak tanımlanabilir. Söz konusu hesaplama, ilgili yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönemin endekslerinin aritmetik ortalamasının, bir önceki yılın Ekim ayından geriye doğru 12 aylık dönem endekslerinin aritmetik ortalamasına bölünerek bulunmaktadır

TÜİK tarafından Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamının yayımlanması sonrası 2021 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da netleşti. Buna göre 2020 yılı yeniden değerleme oranı %9,11 olarak hesaplanmıştır.

Dolayısıyla 2021 yılındaki pek çok vergi, harç, cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı %9,11 olacaktır. Bu noktada, Cumhurbaşkanına pek çok vergi rakamı için yeniden değerleme oranı altında ve üstünde belirleme yetkileri verildiğini de hatırda tutmak gerekir.

Şimdi bu gerçekleşen rakamın Maliye Bakanlığınca bir tebliğ ile ilanı bekleniyor. Ancak burada Maliye Bakanlığına sadece malumu ilam yetkisi verilmiştir. Dolayısıyla genellikle Aralık ayında yayımlanan Tebliğ ile ilan edilecek Yeniden Değerleme Oranı %9,11 olacaktır.

Yeniden değerleme oranı 2019 yılında %22,58, 2018 yılında 23,73, 2017 yılında 14,47 olarak gerçekleşmiş idi.

Yazımızın yayınından bir gün sonra Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmış olup tebliğ metni aşağıdaki gibidir:

27.11.2020

Dr. Hasan AYKIN

vergidosyasi.com

Bir Cevap Yazın