VERGİ USUL

Mücbir Sebep Hali İlgili İlgili 518 VUK Tebliğine ilişkin GİB Uygulama İç Genelgesi Seri No: 2020/3

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2020/3

Sayı:80100189-105[13-1540]-E.427180

3.04.2020

Konu:518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk.

Bilindiği gibi, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkûr Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler, mücbir sebep dönemine isabet eden yükümlülüklere yönelik açıklamalar, Tebliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ve çalışma usul ve esasları ile Tebliğin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslar bu İç Genelgenin konusunu oluşturmaktadır.

GENELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.