Etiket: 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk.

Mücbir Sebep Hali İlgili İlgili 518 VUK Tebliğine ilişkin GİB Uygulama İç Genelgesi Seri No: 2020/3

UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2020/3 Sayı:80100189-105[13-1540]-E.427180 3.04.2020 Konu:518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uygulaması hk. Bilindiği gibi, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 518 Sıra No.lu […]