MUHASEBE AKADEMİ

Yıllara Sari İnşaat İşinde %3 Vergi 3/10 KDV Kesintisine ilişkin Muhasebe Kaydı Örneği

Yıllara sari (yaygın) inşaat ve onarım işinde kazancın, normal ticari kazançlardaki hesap döneminden farklı olarak işin bitimde vergilendirilmesi vergi tahsilatında gecikmelere yol açabilmektedir. Bu nedenle, bu tür işlerde vergi kesintisi (tevkifat, stopaj) uygulaması söz konusudur.

Yıllara Sari İnşaat, Onarım ve Yapım işleri dolayısı ile bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ncü maddesinin 3’ncü bendine göre % 3 gelir vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesi 1-a bendine göre % 3 kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır. Kesilen bu vergiler, işin bitiminde verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir. (Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.) (Not Tevkifat Oranı 04 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile %5’e çıkarılmıştır. )

Aşağıda yıllara inşaat ve onarım işlerinde stopaj uygulamasına ilişkin muhasebe kaydı örneği aşağıda sunulmuştur.

ÖRNEK: XYZ Ltd. Şti. üstlenmiş olduğu yıllara sari okul inşaat işi (Milli Eğitim Bakanlığına) nedeniyle 100.000 TL istihkak ve KDV’sini almıştır. Alınan istihkak ve KDV şirketin banka hesabına yatırılmıştır.  (KDV oranı %18, KDV tevkifat oranı 3/10 ve kurumlar stopaj oranı %3 olarak dikkate alınacaktır.) (Not KDV Tevkifatı 01 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4/10 olarak belirlenmiştir.) AŞAĞADAKİ ÖRNEKLERDE ESKİ ORANLARA YER VERİLMİŞTİR. 

ÇÖZÜM:

1-%3 vergi kesintisinin yapıldığı aşamaya ilişkin muhasebe kaydı

——————— /————————

102 BANKALAR                                                       108.652

740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                          948

740.01 Okul İnşaatı

740.01.05 Vergi Resim ve Harçlar

740.01.05.01 Damga Vergisi

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR         3.000               

295.01 Kesinti Yoluyla Ödenen Hakediş Stopajları

295.01.01. Okul inşaatı stopajları

350 YILLARA YAYGIN İNŞ VE ON. HAK. BED.    100.000

350.01. Okul İnşaatı hakediş bedeli

391 HESAPLANAN KDV                                             12.600

391.01 Mal ve hizmet teslimine ilişkin KDV

391.01.03 3/10, %12.6 Hes. KDV*

Okul İnşatından alınan hakediş, kesintiler ve hesaplanan kdv kaydı

——————— / ————————

*NOT: Okul inşaat işi resmi kurumlar için yapılan bir iş kapsamında olduğu için ilgili kurum ödeme yaparken aynı zamanda kdv tevkifatı yapacaktır.  Konuya ilişkin ayrıntılı açıklama için TIKLAYINIZ. 

2- İşin Bittiği Yılda Kesinti İle İlgili Yapılacak Kayıt

ÖRNEK: Biten işle ilgili olarak %3 oranında kesilmiş stopajlar toplamı 100.000 TL’dir. Beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi 75.000 TL’dir.

295 No.lu Hesaptan 193 No.lu Hesaba Aktarım kaydı.

—————— / ————————

193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR   100.000

193.02 Hakediş Stopajı

193.02.01 Okul İnşaatı

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR   100.000

295.02 Hakediş Stopajı

295.02.01 Okul İnşaatı

Biten Okul İnşaat işinin %3 kurum stopajlarının ilgili hesaba aktarılması

—————— / ————————

193 No.lu Hesabın 371 No.lu Hesaba Aktarılmasına ilişkin muhasebe kaydı

—————— / ————————

371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN

VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ    75.000

371.02 Kesinti yoluyla ödenen vergiler

371.02.01 Okul İnşaatı stopajları

193 PEŞİN ÖD. VER. VE FONLAR                       75.000

193.02 Hakediş stopajları

193.02.01 Okul İnşaatı

Peşin ödenen vergilerin ilgili hesaba aktarılması

—————— / ————————

3- Yıllık Beyanname Verildikten Sonra Yapılacak Kayıt

—————— / ————————

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR   25.000

136.01 Vergi Dairesi

136.01.01 Okul İnşaatı %3 Stopajı

193 PEŞİN ÖD. VER. VE FONLAR   25.000

193.02 Hakediş stopajları

193.02.01. Okul İnşaatı

Peşin ödenen vergilerin mahsup edilemeyen kısmının ilgili hesaba aktarılması

—————— / ————————

vergidosyasi.com

NOT: Tüm hakları yazarına aittir. Kısmen veya tamamen yayımlanamaz. 

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.