GENEL

Vergi Usul Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Tam Metni

16 Nisan 2021 tarihinde TBMM’ye AK Parti Grubu tarafından sunulan Kanun Teklifinin tam metni aşağıda sunulmuştur.

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.