Kategori: Danıştay Kararları

Danıştay Kararı: İncelemeye İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Mahkemeye İbrazı ve KDV İndirimleri hk.

Olayda, defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde ise de, davacı tarafından, defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğu, istenmesi halinde ibraz edilebileceği hususu dava ve temyiz dilekçelerinde ileri sürüldüğünden, yukarıda sözü edilen re’sen araştırma ilkesi uyarınca Vergi Mahkemesince yükümlünün defter ve belgelerinin istenilmesi, ibraz edilecek olan defter ve belgelerden vergi dairesinin de haberdar edilmek suretiyle söz konusu belgelerin gerçekten alış yaptığı emtialara ait faturalar olup olmadığının araştırılması ve gerçek alış faturaları gözönüne alınarak ödenecek verginin tespiti için bu defter ve faturalar üzerinde gerekirse bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle ortaya çıkacak sonuca göre uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Danıştay Kararı: İstisna Olan Vergiye İlişkin Beyana Çağrı Mektubu İle Mükellefin Beyana Daveti Üzerine Yapılan Tarhiyatta Mükellefin Yanıltılması Söz Konusudur.

ÖZET: İdare mükellefi aslında istisna olan menkul sermaye iratları için beyana çağrı mektubu ile beyana davet etmiştir. Mükellef de bu çağrı üzerine, herhangi bir ihtirazi kayıt konulmaksızın beyanda bulunmuştur. Tarhiyat işlemi sonrası konunun farkına varan mükellef dava açmıştır. Vergi mahkemesi ihtirazi kayıt konulmaksızın verilen beyanname üzerine dava açılamayacağı, hata ve düzeltme hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği nedeniyle davayı reddetmiştir. Konu temyiz yoluyla Danıştaya gitmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi, konuya beyana çağrı mektubu ile mükellefin yanıltıldığı yönünde yorum yaparak, davanın vergi ziyaı cezası yönünden vergi mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.