Kategori: Danıştay Kararları

Danıştay Kararı: İstisna Olan Vergiye İlişkin Beyana Çağrı Mektubu İle Mükellefin Beyana Daveti Üzerine Yapılan Tarhiyatta Mükellefin Yanıltılması Söz Konusudur.

ÖZET: İdare mükellefi aslında istisna olan menkul sermaye iratları için beyana çağrı mektubu ile beyana davet etmiştir. Mükellef de bu çağrı üzerine, herhangi bir ihtirazi kayıt konulmaksızın beyanda bulunmuştur. Tarhiyat işlemi sonrası konunun farkına varan mükellef dava açmıştır. Vergi mahkemesi ihtirazi kayıt konulmaksızın verilen beyanname üzerine dava açılamayacağı, hata ve düzeltme hükümlerine göre işlem yapılması gerektiği nedeniyle davayı reddetmiştir. Konu temyiz yoluyla Danıştaya gitmiştir. Danıştay Dördüncü Dairesi, konuya beyana çağrı mektubu ile mükellefin yanıltıldığı yönünde yorum yaparak, davanın vergi ziyaı cezası yönünden vergi mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiği yönünde karar vermiştir. 

Danıştay Kararı: Kanuni ve Ek Süreden Sonra Tasdik Ettirilen Defterler Hiç Tasdik Ettirilmemiş Sayılarak Mükellefin KDV indirimleri reddedilebilir mi?

ÖZET: Karar, süresinden sonra tasdik ettirilmiş defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılmasına ilişkin VUK düzenlemesine dayanılarak, mükellefin geç tasdik ettirdiği defterlere kaydettiği işlemlere ilişkin kdv indirimlerinin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Danıştay, defterlerin kanuni […]