vergi kaçakçılığı

Özelge: Serbest Meslek Defteri Yerine İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Onaylatılması ve Tutulması Durumunda Kaçakçılık Suçu Oluşur mu?

T.C.
MALIYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :16.07.1997  SAYI :B.07.0.GEL.0.30/3014-344-555/29802
KONU :
………………… VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: ………………… gün ve ………………… sayılı yazınız.

188 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Defterdarlığınızca tayin edilmiş olan 12.06.1996 gün ve 67/10/1-26.GVK.Öz.8/2370 sayılı özelge ile ilgili olarak alınan ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Yazınızdan anlaşıldığı üzere, iliniz …. Vergi dairesi mükelleflerinden ….. gümrük komisyonculuğu faaliyetinden dolayı serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmek zorunda iken bazı yıllarda işletme defteri, bazı yıllarda ise bilanço esasına göre defter tasdik ettirmiştir. Bunun üzerine, 1991-1992-1993-1994 ve 1995 yılı hesapları incelenmek üzere olay incelemeye intikal ettirilmiştir. 1991 yılı hesaplarının Vergi Denetme …. tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna istinaden kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatı yapılmıştır. Diğer yıllarla ilgili incelemeler sonucunda düzenlenecek inceleme raporları uyarınca mükellef adına ayrıca işlem yapılacağı belirtilmektedir.

Bilindiği gibi, 213 sayılı vergi Usul Kanununun 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 4108 sayılı kanunun 7. maddesiyle değiştirilen ve “Kaçakçılık suçunda ceza” başlıklı 344. maddesinin 1 numaralı bendinde; “Vergi kanunlarına göre tutulması zorunlu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri, vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde bu defterler yerine tamamen veya kısmen başka defter ve kağıtlara kaydetmek veya diğer kayıt ortamlarında izleme.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Vergi kanunları uyarınca tutulması zorulu olan defterlere kaydı gereken hesap ve işlemlerin tamamen kanuni defterler dışında başka defter veya kağıtlara kaydedilmesi veya kanuni olmayan kayıt ortamlarında izlenmesi ile mükellef grupları itibariyle tutulması zorunlu defterlerin tasdik ettirilmeksizin kullanılması ve bu fiillerle vergi matrahının azalması sonucunun ortaya çıkması gerekmektedir.

Dolayısıyla, olayda adı geçen mükellefin serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirmesi gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirmiş olmasının 344/1. madde uyarınca kaçakçılık suçu olarak mütalaa edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda yapılan açıklamaların inceleme elemanına da duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

Yorumunuz için teşekkürler. Vergi Dosyası

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s