MEVZUAT

2021 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2021 yılı Tanıklık Ücret Tarifesine göre tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 TL ila 50,00 TL arasında ücret ödeneceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tanıklık Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir:


24 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31344

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

2021 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 61 inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tazminat

MADDE 4 – (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25,00 ilâ 50,00 Türk Lirasına kadar ücret ödenir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanır.

Muafiyet

MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Yargılama gideri

MADDE 7 – (1) Bu Tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 324 üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tarife 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Categories: MEVZUAT

Tagged as:

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.