GENEL

Almanya’da Kilise Vergisi

Yurt dışında sıklıkla karşılaşılan vergilerden birisi de kilise vergisidir. Aşağıda Almanya’da kilise vergisi ve buna ilişkin uygulama esasları yer almaktadır.

Kilise vergisi, çeşitli dini toplulukların üyelerinden topladığı vergiyi ifade eder. Almanya’daki Hıristiyan kiliselerinin başlıca gelir kaynağını bu vergiler oluşturur. Almanya’da ikamet ediyorsanız ve kilise vergisi toplamasına izin verilen dini bir topluluğun üyesiyseniz, kilise vergisi ödemek zorundasınızdır. Böyle bir durumda uyruğunuzun bir önemi yoktur.

Dini bir topluluğun kilise vergisi toplamasına izin verilmesi için bir kamu sektörü kuruluşu (“Körperschaft des öffentlischen Rechts”) statüsünde olması gerekir. Almanya’da, sadece Katolik ve Protestan kiliseleri değil, aynı zamanda özgür kiliseler, Yahudi toplulukları, Yehova Şahitleri, Kurtuluş Ordusu veya Ortodoks kiliseleri de bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bu kiliselerden veya dini topluluklardan bazıları ya doğrudan kilise vergisi tahsil ederler ya da hiç vergi almazlar. Bunun dışındaki durumlarda, Vergi Dairesi, kilise vergisini yönetmekle sorumludur. Bavyera ve Baden-Württemberg’deki kilise vergisi yüzde 8’dir. Diğer tüm federal eyaletlerde, kilise vergisi her üyenin yıllık gelir vergisinin yüzde dokuzuna eşittir.

Bir süre Almanya dışında yaşayıp Almanya’daki oturum izninizi kaybettiyseniz, artık kilise vergisi ödemeniz gerekmez. Ancak ikametiniz Almanya’da kayıtlı kaldığı sürece, kilise vergi ödemesi yükümlülüğünüz de sabit kalacaktır. Eğer bağlı bulunduğunuz dini topluluktan ayrılırsanız ve yılda 9000 €’dan daha az gelir elde ediyorsanız, kilise vergisi ödemezsiniz.

Ayrıca, kilise vergisini vergilendirilebilir gelirinizden, özel gider (“Sonderaugabe”) olarak çıkarmanız da mümkündür.

Müslümanlar Kilise Vergisi Ödemek Zorunda mı?

Yalnızca federal devlet tarafından bir kamu sektörü kuruluşu olarak tanınan (“Körperschaft des öffentlischen Rechts”) dini toplulukların kilise vergisini toplamasına izin verilir. Bu genel kural, Almanya’daki iki Müslüman topluluk için geçerlidir, ancak bu iki topluluk da üyelerinden vergi talep etmezler. Diğer Müslüman topluluklar ise bir kamu sektörü kuruluşun statüsüne sahip olmadıklarından vergi toplamalarına izin verilmez. Sonuç olarak, Müslümanlar Almanya’da kilise vergisi ödemek zorunda değillerdir.

Kaynak: https://handbookgermany.de/tr/work/german-tax-system.html

Categories: GENEL

Tagged as: , ,

Yazımıza ilişkin görüş, eleştiri ve katkılarınızı lütfen bize bildiriniz.